Autor: Toomas Türnpuu

 • EAS Kagu-Aasia esinduse avamine

  EAS Kagu-Aasia esinduse avamine

 • Projekti kirjutamine

  Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

 • Personalijuhi teenus

  Majanduspartner OÜ pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.

 • Evakuatsiooniplaani koostamine

  Evakuatsiooniplaan OÜ Majanduspartner koostab Teie ettevõttes kvalifitseeritud evakuatsiooniplaani. Igas ettevõttes peab olema tulekahju korral tegutsemise plaan, mille koostamise tagab ehitise valdaja, kuid ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ja teeb selle töötajatele teatavaks. Siseministri 1. septembri 2010. aasta määruse nr 43 alusel on tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele…

 • Äriplaani koostamine

  Äriplaani koostamine

 • Projektijuhi teenuse pakkumine

  OÜ Majanduspartner pakub abi ja toetust erinevate rahastamisallikate taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel, vastavate dokumentide ettevalmistamisel ja esitamisel. Meie põhitegevuste hulka kuulub Euroopa Liidu struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine tellijale, nõustamine ja rahastamisprogrammide alane konsultatsioon, projektide tehniline administreerimine ning projektide juhtimine. Pakume klientidele projektijuhi teenust. Milleks selline teenus? Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi…

 • EAS toetab atraktsioonide arendamist

  EAS toetab rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide arendamist Tänasest, 11. juulist on avatud rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetusmeede. Ettevõtlusministri Liisa Oviiri sõnul on oluline mitmekesistada rahvusvaheliste pereatraktsioonide valikut Eestis, et tekitada reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ning pikendada siia reisijate külastusaega. „Uute atraktsioonide loomine toob Eestisse kindlasti rohkem turiste, kes reisivad koos perega ning näevad Eestis atraktiivset sihtkohta. Mitmed olemasolevad pereatraktsioonid on…

 • PRIA väikeste põllumajandusettevõtete toetus

  PRIA määras väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks ca 5 miljonit eurot toetust Eelmisel nädalal määras Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 339 mikro- ja väikeettevõttele põllumajandusettevõtete arendamiseks 4,99 miljonit eurot toetust, mille abil soovivad toetuse saajad teha 7,07 mln euro ulatuses investeeringuid. Maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“ III taotlusvoor toimus aprillis esmakordselt e-PRIA…

 • Töökeskkonna riskianalüüs

            ETTEVÕTTE TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI TEOSTAMINE   Töökeskkonna ohutegurite välja selgitamine, hindamine ja ennetusmeetmete välja töötamine. Riskianalüüsi koostatakse Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri riskihindamise juhendmaterjalide alusel, mis on kooskõlas standardiga EVS 18001:2007. Meie koostatud riskianalüüsi põhimõtteline struktuur:  Töökeskkonna kirjeldus  Riskianalüüsi metoodika kirjeldus  Riskide hindamine, riskiataseme ja ohustatud isikute määramine…

 • EAS uudised

  Uudiskiri EAS toetab 4 miljoni euroga loomemajanduse taristu arendamist EAS võtab alates tänasest vastu taotlusi loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamiseks. Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul on tegemist ettevõtluse edendamisele suunatud meetmega, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta Eesti loomemajandusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. „Toetust soovivate ettevõtete investeeringud peavad olema selgelt seostatud sihtgrupiks olevatele ettevõtjatele avalduva majandusliku mõjuga…