Personalijuhi teenus

Majandusplogo2016

 

 

Majanduspartner OÜ  pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.

Helista +372 50 67751 ja saad pakkumise

Ettevõtte suurusest tulenevalt ei ole täiskoormusega personalijuhi palkamine alati otstarbekas ning põhjendatud.

Pakutava teenuse eesmärk on pakkuda ettevõttele kokkulepitud mahus personalijuhi teenust.

Teenus võib sisaldada näiteks kombinatsiooni alljärgnevatest tegevustest või valikut nendest:

 • personalivaldkonna regulatsioonid, tööõiguse,  vajaliku dokumentatsiooni vormistamine ja valdkonna konsultatsioonid;
 • ettevõtte juhtkonna nõustamine ja konsulteerimine töösuhete alastes küsimustes s.h. personalidokumentide loomine ja järjepidev haldamine (töölepingu kirjalikud dokumendid, ametijuhendid, isikuandmete haldamine jm ;seadusandlusega reguleeritud dokumentatsioon)
 • tööseadusandluse muudatuste jälgimine ja ettevõttes rakendamine;
 • tööandja töökorralduslike dokumentide koostamine;
 • puhkuseajakavade koostamine;
 • ülesütlemisavalduste koostamine ja  töösuhte lõpetamise vormistamine;

  Motivatsiooni ja tasustamise valdkonna teenused:

 • Rahulolu- ja motivatsiooniuuringute läbiviimist
 • Motivatsioonisüsteemi loomist
 • Palgakorralduse süsteemi loomist
 • Ametikohtade hindamist
 • Töötajate töösoorituse hindamist
 • Motivatsiooni- ja töötasustamise süsteemide haldamist 

OÜ Majanduspartnert pakub ettevõtetele koolitusvajaduse auditi teostamist ja alljärgnevaid teenuseid :

 • arenguvestluste süsteemi loomisel
 • koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamist
 • koolitus- ja arenguplaanide koostamist
 • koolituste  ja eriürituste korraldamist tulenevalt kliendi vajadustest 

Personaliarvestuse teenus

Personaliarvestuse eesmärgiks on töösuhteid reguleerivast seadusandlusest tulenevate nõuete korrektne ja ajakohane täitmine.

 • Töölepingute, isikuandmete ja ametikirjelduste haldamine
 • Ettevõtte siseregulatsiooni dokumentide koostamine (sisekord, dokumendihaldus, puhkusegraafikute koostamise ja puhkusearvestuse pidamise korraldamine
 • Personalistatistika ja arvestuse pidamine (personali voolavus, töötajate vanus, haridus, koolitused, haigused jne)
 • Palgaarvestuse korraldamine
 • Personalialaste käskkirjade ja  korralduste vormistamine
 • Tõendite ja iseloomustuste koostamine töötajatele.

Personalitöö audit

Personalitöö ettevõttesisese auditi eesmärgiks on kaardistada ettevõttes valitsev personalivaldkonna hetkeolukord ja töötada väljha soovitused valdkonna arendamiseks. Personalisüsteemi auditit võib läbi viia näiteks personalidokumentatsiooni seisukorra hindamiseks või kogu personalijuhtimise olukorra hindamiseks ettevõttes.

Pakume ettevütte töökorralduse analüüsi teenust

Auditi protsessi etapid:

 • Dokumentatsiooniga tutvumine
 • Vestlused juhtide ja töötajatega
 • Kirjalik uuring juhtidele ja töötajatele
 • Kokkuvõte juhtkonnale ja töötajatele
 • Ettepanekud edasisteks tegevusteks
 • Tööplaani koostamine

Palgaarvestus

 • Peame arvestust nii töötasude, maksude, puhkusetasude kui ka puhkusereservide üle.
 • Edastame maksuametile maksudeklaratsioonid, haigekassale haiguslehed ning pensioniametile info täiendavate lapsepuhkusepäevade või muu vajaliku kohta.
 • Vajadusel täidame ka Teie töötajaid puudutavad statistikaameti aruanded.

Esindamine töövaidlustes

OÜ Majanduspartner pakub töövaidluste lahendamisel alljärgnevaid teenuseid:

 • töövaidluskomisjonile avalduse ja kohtule hagiavalduse koostamine
 • esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtuistungitel

OÜ Majanduspartner pakub kvaliteetset teenust,

Helista ja küsi lisa

5067751

Toomas Türnpuu

personalikonsultant

Taotlege tagasihelistamist

Sisestage oma andmed vormi ja me helistame teile tagasi