TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

 

 

Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine.

OÜ Majanduspartner koostab professionaalse töökeskkonna riskianalüüsi väike- ja keskmiste suurustega ettevõtetele.

Helista 5067751 ja jäta riskianalüüsi koostamine professionaali teha. 

INFOKS 

Ettevõtetel lasub kohustus koostada ja regulaarselt uuendad töökeskkonna riskianalüüse.

Riskianalüüs on ettevõttes läbi viidav süsteemne protsess, millega hinnatakse töötajatele mõjuvaid ettevõtte ohutegureid. Riskianalüüsi abil määratakse ettevõttes töö- ja tervise riskitase ja kavandatakse meetmed ohutegurite kõrvaldamiseks.

Riskianalüüs on kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kus on vähemalt üks töölepinguga töötav inimene.

Töötervishoiu ja tööohutuse seisukohast on riskianalüüs kõige olulisem dokument, sest sellest selgub:

  1. tervisekontrolli vajadus,
  2. sisekontrolli teostamise vajadus,
  3. ohutusmärgistuse ja isikukaitsevahendite vajadus 
  4. tegevuskava töökeskkonna parendamiseks.

Riskianalüüsi tuleb pidevalt riske hinnata ja täiendada.

Juhul kui töökeskkonnas toimuvad muutused, võetakse kasutusele uusi seadmeid, muudetakse töökohtade paigutust, luuakse juurde töökohti, hoonele tehakse juurdeehitus või kolitakse uutesse ruumidesse jmt., tuleb riskianalüüsi täiendada.

Riskianalüüs tuleb regulaarselt üle vaadata , vähemalt üks kord aastas.

 

HELISTAGE  5067751 JA SAATE PAKKUMISE RISKIANALÜÜSI KOOSTAMISEKS!

 

Taotlege tagasihelistamist

Sisestage oma andmed vormi ja me helistame teile tagasi