Töökeskkonna riskianalüüs

 

 

 

 

 

ETTEVÕTTE TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI TEOSTAMINE

 

Töökeskkonna ohutegurite välja selgitamine, hindamine ja ennetusmeetmete välja töötamine.

Riskianalüüsi koostatakse Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri riskihindamise juhendmaterjalide alusel, mis on kooskõlas standardiga EVS 18001:2007.

Meie koostatud riskianalüüsi põhimõtteline struktuur:

 Töökeskkonna kirjeldus

 Riskianalüüsi metoodika kirjeldus

 Riskide hindamine, riskiataseme ja ohustatud isikute määramine

 Ennetusmeetmete väljatöötamine ja kirjeldamine

 Kokkuvõte

 Ohutegurite väljatoomine, mis on aluseks töötaja tervisekontrolli suunamisel

 Riskianalüüsi kirjutamisega seotud seadusandlikud aktid

 Raskuste käsitsi teisaldamise hindamine

 Kutsehaiguste ennetamise teave

 

Riskianalüüsi läbiviimise raames külastatakse ettevõttet, tehakse töökohapõhist vaatlust ja küsitletakse töötajaid. Vaatluse ajal on võimalik jooksev konsulteerimine.

Riskianalüüsi käigus ei viida läbi mõõdistusi, kui see ei ole eelnevalt tellitud.

 

Töökeskkonna riskianalüüsi hinnapakkumise saamiseks saatke meil toomas@majanduspartner.ee või helistage 50 67751