ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

OÜ Majanduspartner koostab ettevõttele/organisatsioonile vajaliku äriplaani , mis vastab kliendi vajadustele ja laenuandja nõuetele 

Helista +372 50 67751

Äriplaani koostamisest

Kui kui otsite ettevõtte tegevuse alustamiseks rahastust – kas siis taotlete ettevõtlustoetust või soovite kaasata investorit või pangast laenu võtta –, peab teil olema äriplaan.

Äriplaan peab andma rahastajale täieliku ülevaate loodava ettevõtte toimimisest ja võimaldama hinnata äriidee perspektiivikust.

Äriplaanil on üldjuhul kindel ja laenuandja poolt etteantud struktuur ja teemad mida tuleb käsitleda.

Kui teete äriplaani konkreetsele rahastajale, arvestage, et rahastajal võivad olla äriplaani sisule ja vormistusele oma nõuded.

Seejuures erinevat tüüpi rahastajatel võivad olla erinevad rõhuasetused. Näiteks:

  • riskiinvestorit huvitab ettevõtte võimekus kiiresti kasvada, jõuda suurte mahtude ja välisturgudeni nii kiiresti kui võimalik; oluline on esitleda pädevat ja ambitsioonikat meeskonda;
  • riiklik rahastaja (nt EAS) – pakutav projekt peab vastama toetusmeetme tingimustele ning need omakorda määravad, milliseid aspekte tuleb äriplaanis tingimata käsitleda (nt eksport, uute töökohtade loomine, lisandväärtus ja selle kasv);
  • pangale on tähtis ettevõtte võime hoida stabiilsust ja tagada rahavood, hoida ettevõtte  kasumlikkust, mis tagaks võetud laenu teenindamise; projektid peavad olema madala riskiga ning ettevõte ise usaldusväärne.

Äriplaani koostades on oluline rõhutadaja välja tuua  konkurentsieelised.

Üldjuhul otsib iga professionaalne lugeja äriplaanist vastuseid järgmistele küsimustele:

  • kas kirjeldatav toode või teenus tundub vajalik, kas selle järele oleks nõudlust;
  • kui jah, siis kui suur oleks turg ja kas see kasvab;
  • kas kogu ettevõtmine, arvestades potentsiaalset turu mahtu ja toote/teenuse pakkumiseks vajalikke tingimusi (inimesed, kapital, kulud, varad), oleks üleüldse tasuv ja jätkusuutlik;
  • kas äriplaan veenab, et ettevõte suudab endale välja võidelda arvestatava turuosa, st mis on plaan konkurentide vastu minemiseks;
  • kas ettevõtte võtmeisikud tunduvad olevat võimekad kirjeldatud eesmärke saavutama, mis on nende taust ja varasem kogemus.

Taotlege tagasihelistamist

Sisestage oma andmed vormi ja me helistame teile tagasi