Evakuatsiooniplaani koostamine

Evakuatsiooniplaan

OÜ Majanduspartner koostab Teie ettevõttes kvalifitseeritud evakuatsiooniplaani.

Igas ettevõttes peab olema tulekahju korral tegutsemise plaan, mille koostamise tagab ehitise valdaja, kuid ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ja teeb selle töötajatele teatavaks. Siseministri 1. septembri 2010. aasta määruse nr 43 alusel on tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatud kindlad nõuded. Määrus on kehtestatud tuleohutusseaduse alusel.

Evakuatsiooniplaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ning skeemidest. Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist. Mitme ettevõtte või asutuse paiknemisel ühes ehitises peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

Tegevuskava sisaldab:

  • evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;
  • ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;
  • tulekahjust teavitamise juhist;
  • evakuatsiooni läbiviimise juhist;
  • tulekahju korral tegutsemise juhist;
  • päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.

Ettevõtte või asutuse juht määrab plaani järgimise eest vastutavad töötajad. Uue määruse nõuetele vastav tulekahju korral tegutsemise plaan koostatakse hiljemalt ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates. Samuti tuleb viia läbi uutele nõuetele vastav evakuatsiooniõppus ühe aasta jooksul alates määruse jõustumisest. Evakuatsiooniplaanide koostamise hind sõltub ettevõttest.

 

 

Helista !

 

 

 

5067751