PRIA väikeste põllumajandusettevõtete toetus

PRIA määras väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks ca 5 miljonit eurot toetust

Eelmisel nädalal määras Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 339 mikro- ja väikeettevõttele põllumajandusettevõtete arendamiseks 4,99 miljonit eurot toetust, mille abil soovivad toetuse saajad teha 7,07 mln euro ulatuses investeeringuid.

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“ III taotlusvoor toimus aprillis esmakordselt e-PRIA vahendusel – kokku laekus 570 taotlust 8,2 miljoni euro saamiseks. Maaeluministeerium oli taotlusvooru eelarveks kinnitanud 5 mln eurot ning toetuste määramine toimus hindepunktide põhjal moodustatud paremusjärjestuse alusel. Eelarve ammendumise tõttu jäid seekord toetuseta 191 taotlust, 21 juhul ei saanud taotlus lävendipiirks kehtestatud minimaalset 14 hindepunkti. Paarikümnel ettevõttel ei vastanud nõuetele ettevõtte varasem müügitulu.

Toetus on mõeldud FIEdele ja äriühingutele, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000 – 14 000 eurot, taotlemisele eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1 200 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust.

Toetusi taotleti peamiselt põllumajandusseadmete ostmiseks ja ehitiste rekonstrueerimiseks. Ühel ettevõtjal on käimasoleval rahastusperioodil võimalik saada sellest meetmest kuni 15 000 eurot toetust ning enamik taotlusi esitatigi maksimaalse summa saamiseks. Andmed määratud toetuste kohta on avaldatud PRIA kodulehel.

PRIA tuletab meelde, et taotluse kohta tehtud otsuse sisu saadetakse taotlejatele kas e-postiga või tähitud kirjaga sõltuvalt sellest, millise teavitusviisi klient taotlusele märkis. Toetuste esimene osa makstakse välja 30 päeva jooksul.

MAK 2014-2020 meetme 6.3 III vooru andmed projekti rakenduskoha lõikes andmed seisuga 29.06.2016

Taotluse rakenduskoht

Esitatud taotluste arv

Taotletud summa

Rahuldatud taotluste arv

Rahuldatud abikõlblik summa

Määratud summa

Harjumaa

39

545 878

21

547 170

314 807

Hiiumaa

15

216 528

8

144 453

120 000

Ida-Virumaa

8

118 560

6

157 390

90 000

Jõgevamaa

43

621 451

24

446 002

355 000

Järvamaa

24

351 600

14

320 337

209 600

Läänemaa

20

275 997

10

216 147

138 780

Lääne-Virumaa

27

382 750

17

356 357

235 750

Põlvamaa

51

752 072

37

744 365

550 532

Pärnumaa

62

917 723

37

657 825

550 340

Raplamaa

32

465 010

19

485 665

278 130

Saaremaa

58

776 591

29

539 846

419 610

Tartumaa

68

991 772

43

875 974

624 495

Valgamaa

30

427 500

18

411 725

263 500

Viljandimaa

44

644 645

23

496 172

345 000

Võrumaa

49

717 070

33

666 959

494 998

Meetme 6.3 III voor kokku

570

8 205 147

339

7 066 386

4 990 541

 


Posted

in

by