Sihtasutuse Arhimedes rahvusvahelise koostöö päev

Seminarid

RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ PÄEV TÄISKASVANUHARIDUSES

Asutuse arendamine läbi rahvusvahelise koostöö

20.oktoober 2016 Eesti Arhitektuurikeskus 9:30-14:00

Sihtasutus Archimedes koostöös sihtasutusega Kutsekoda korraldavad täiskasvanud õppija nädala raames20.oktoobril täiskasvanuhariduse asutustele rahvusvahelise koostöö võimalusi tutvustava päeva.

Päeva eesmärgiks on jagada innustavaid kogemusi, kuidas rahvusvahelise koostöö kaudu täiskasvanuhariduse asutust arendada ning tutvustada lähemalt Euroopa ja Põhjamaade haridusprogrammide Erasmus+, Nordplus, EPALE ning Europass võimalusi.
Sündmusel saab kuulda huvitavaid lugusid täiskasvanuhariduse asutuste senistest rahvusvahelise õpirände kogemustest ja mõtteid avaldada, mida on see organisatsioonile ja tema töötajatele andnud. Lisaks saab arutleda, kuidas välja selgitada oma asutuse ja töötajate koolitusvajadusi ning kuidas aitab siin rahvusvaheline koostöö. Kes lõpuni vastu peavad saavad tantsida ka!
Rahvusvahelise koostöö päevale ootame täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuvate asutuste esindajaid, eelkõige rahvaülikoolidest, täiskasvanute gümnaasiumidest, keeltekoolidest, muuseumidest ja raamatukogudest. Kõige rohkem ootame asutuste juhte, et koos mõelda, kuidas oma organisatsiooni tervikuna, sh koolitus- ja haridusprogramme läbi rahvusvahelise koostöö arendada.
Päevakava
09.30-10.00 Saabumine, kohv, suupisted
10.00-10.05 Korraldajate tervitussõnad

10.05-10.30 Sissejuhatus teemasse: Kuidas on rahvusvaheline tegevus aidanud minu organisatsiooni arendada? Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum
10.30-11.15 Rahvusvahelise koostöö võimalused täiskasvanuhariduses: Erasmus+, Nordplus, EPALE ja Europassi tutvustused Sihtasutus Archimedes, sihtasutus Kutsekoda
11.15-11.45 Erasmus+ toetusesaajate kogemuslood: minu asutuse areng läbi rahvusvahelise koostöö Maire Breede, Tartu rahvaülikool; Merle Koik, Võrumaa keskraamatukogu
11.45-12.15 Kiire lõunapaus
12.15-12.30 Sissejuhatus töötubadesse: Kuidas hinnata oma asutuse töötajate koolitusvajadusi? Georgi Skorobogatov, sihtasutus Kutsekoda
12.30-13.30 Kogemuste vahetamine ja arutelud töötubades Multilingua keeltekool, Eesti Pärimusmuusika keskus, Võrumaa keskraamatukogu
13.30-14.00 Kokkuvõtted ja Eesti Pärimusmuusika keskuse tantsuline lõpuakord
Registreeru aegsasti siin.
Kohtumiseni!
 
TOIMUNUD SEMINARID
Vasaku menüütulba linke klikkides leiad sulle huvi pakkuvate valdkondade infoürituste materjale.
Kõiki valdkondi hõlmavad sündmused:

Erasmus+ strateegilise koostöö projektide avaseminar (26.08.2016)
Ettekanded:
2016.aasta taotlusvooru ülevaade (Kätlin Lepa)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Ühikuhind (Katriin Ranniku)
Developing methods of teaching tadelakt and natural building and creating wider opportunities for adults to learn it (Gerda Kättmann, Säästvad Ehituslahendused OÜ)
Strateegiline koostöö – erijuhtumid (Hannelore Juhtsalu)
Rahastamise reeglid (Katriin Ranniku)
Koolidevaheline strateegiline koostöö: projekti eelarve ja selle reeglid (Ülle Kase)
Koolidevaheline strateegiline koostöö (Kätlin Lepa)
Hea strateegilise koostöö projekt (Ramia Allev)

Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektide avaseminar ja lõpetavate projektide aruandlusseminar (9.06.2016)
Ettekanded:
Õpirändeprojektid taotlusaastal 2016 (Merike Sanglepp)
Projekti elukaar, aruandluskeskkond Mobility Tool, Europass (Kerli Liivak)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Kriisikäitumine õpirände ajal (Made Kirtsi)
Õpirände mõju analüüsimisest ühe uuringu tulemuste näitel (Juta Jaani, Jaanika Piksööt, Halliki Harro-Loit Tartu Ülikool)
Lõpparuande esitamine ja selle hindamine (Asse Sild)
Aruande koostamine Mobility Tool’is (Karolin Mäe)
Õpirännete sisestamine Mobility Tool’is (Ülle Kase)
Seminar strateegilise koostöö projekti taotluse kirjutajatele (17.02.2016)
Ettekanded:
Strateegilise koostöö prioriteedid
Vajaduste analüüs
Eelarve planeerimine
Strateegiline koostöö erinevates haridusvaldkondades
Taotluste hindamisprotsess ja tagasiside ekspertidelt
Juhiseid taotluse täitmiseks
Seminar algajatele üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse Erasmus+ õpirändetaotluse kirjutajatele (15.01.2016)

Erasmus+ õpirände taotlusvoor 2016
Hea õpirändeprojekti põhitunnused
Ekspertide tagaside põhjal taotluste levinumad vead
Õpiväljundid Erasmus+ õpirändeprojektis
KA1 taotluse esitamise tehnilised aspektid
Erasmus+ infovebinar (10.12.2015)
Ettekanded:
Erasmus+ programmi tutvustus (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.

Õpiränne üld- ja täiskasvanuhariduses (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Õpiränne kutsehariduses (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Euroopa sisene õpiränne kõrghariduses (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Strateegilise koostöö projekti põhiolemus (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Strateegilise koostöö prioriteedid (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Koolidevahelised koostööprojektid (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Strateegilise koostöö partnerite otsimine (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Strateegilise koostöö projekti eelarve (Youtube)
Ettekande PDF-versioon.
Temaatiline seminar “Kaasamine Erasmus+ projektides” (11.11.2015)
Mida mõtleme kaasamise all? (Siim Värv)
LAK projektid Sisekaitseakadeemia Keelekeskuses (Tiina Meos, Sisekaitseakadeemia)
Kaasamine ja osalemine õpirändes (Maie Üürike, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool)
Takistavad tegurid rahvusvahelisse õpirändesse minekul (Katriin Ranniku)
Kikerikii või kukkurukuu? Kultuurilised erinevused ja kohanemine välisriigis (Kristina Lukk, psühholoog)
Padleti link (grupitööd, sorteerimata)
Erasmus+ strateegilise koostöö projektide avaseminar (25.08.2015)
Kokkuvõte strateegilise koostöö projektide taotlusvoorust (2015) (Kätlin Lepa)
Hea strateegilise koostöö projekt (Ramia Allev)
Toetuse kasutamise leping (Ülle Kase)
Strateegilise koostöö projekti eelarve ja selle reeglid (Katriin Ranniku)
Levita laineid luues (Ramia Allev)
Promoting Energy Efficient and Environmentally Friendly Stoves (Sigrid Ester Tani, Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus)
Erasmus+ õpirändeprojektide avaseminar (09.06.2015)
Õpirändeprojektid taotlusaastal 2015 (Merike Sanglepp)
Projekti elukaar (Asse Sild)
Toetuse kasutamise leping (Kadri Klaos)
Kutsehariduse õppurite õpirännet takistavad tegurid (Katriin Ranniku)
Õpilaste õpirände ettevalmistus ja hindamine Tartu Kutsehariduskeskuses (Signe Vedler)
Haridustöötajate õpiränne Kuressaare Ametikoolis (Sirje Ellermaa)
Projekti aruandlus (Merike Talli)
Europassi õpirändetunnistuse täitmine (Margit Paakspuu)
Erasmus+ tehniline seminar taotlejatele (17.02.2015)
KA2: strateegiline koostöö
KA1 ja KA2:tehnilised aspektid taotluse esitamisel
2015 Erasmus+ prioriteedid (KA2)
Erasmus+ teabepäevad 2015 (29.-30.01.2015)
Ülevaade Erasmus+ programmist ja 2014. aasta taotlusvoorust (Made Kirtsi)
Tegevuste lühiülevaade: Õpirändeprojektid (KA1) (Merike Talli)
Strateegilise koostöö projektid (KA 2) (Kätlin Lepa)
Erasmuspluss KA1 ja KA2 taotluse esitamise tehnilised aspektid (Taotlusvorm, tähtajad, PIC ja URF) (Signe Reinumägi)
Teematuba: Õpirändeprojektid (KA1)
Õpiränne üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses (Merike Sanglepp)
Õpiväljundid Erasmus+ õpirändeprojektis (Sirje Rekkor)
Näita ennast parimast küljest Europassi dokumentidega (Margit Paakspuu)
Eksperdi nägemus (Olev Saluveer)
Teematuba: Strateegilise koostöö projektid (KA2)
Hea strateegilise koostöö projekt (Ramia Allev)
Mis saab peale taotluse esitamist? (Kätlin Lepa)
Strateegilise koostööprojekti eelarve (Ülle Kase)
Valdkondadevahelised strateegilise koostöö projektid (Hannelore Juhtsalu)
Projekti edukast kirjutamisest KSG saksakeelse majandusõppe näitel (Suviliis Sakk)
Temaatiline seminar “Sotsiaalne kaasatus kui võimalus” (26.11.2014):
Erivajadustega inimeste olukorrast riigis (Tiina Kangro)
Haridus ja sotsiaalne kaasatus (Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeerium)
Noored, kool ja noorsootöö – sotsiaalse kaasatuse vajadus ja võimalus (Siim Värv, SA Archimedes)
Erivajadustega täiskasvanud täiskasvanuhariduses miks ja kuidas? (Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda)
Temaatiline seminar “Keelteoskus kutsemeisterlikkuse komponendina” (25.11.2014):
Keeleharidusest Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeerium)
Võõrkeelte õpe kutsehariduses (Rita Siilivask, Haridus- ja Teadusministeerium)
Strateegilise koostöö projektide toetusesaajate avaseminari (8. september 2014, Tallinn) materjalid:
Toetuse kasutamise leping
Hea strateegilise koostöö projekt
2014. aasta taotlusvooru tulemustest
Kuidas levitada?
Raivo Sell_Erasmuspluss arendus ja koostööprojektid
10 0 0