Projekti kirjutamine

Projekti kirjutamine

 

OÜ Majanduspartner pakub projekti kirjutamise teenust

 

OÜ MAJANDUSPARTNER koostab projektitaotlusi alljärgnevatele organisatsioonidele;

  • EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus),

  • KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus),

  • KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital),

  • AEF (Avatud Eesti Fond),

  • PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

 

TOETUSMEETME LEIDMINE JA ABIKÕLBULIKKUSE DIAGNOSTIKA

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

PROJEKTI KIRJUTAMINE

Projektitaotluse täitmine ja detailse projekti kirjutamine rahastaja nõuete kohaselt.

FINANTSPROGNOOSID

Koostame projekti prognoositava rahavoogude aruande , kasumiaruande ja bilansi.

LISADE KOOSTAMINE

Lisadokumentide koostamine, näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid.

VAHEARUANDED

Vahe- ja lõpparuanded rahastajale lähtudes kliendi kulu- ja lisadokumentidest.

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

OÜ MAJANDUSPARTNER aitab TEIE ettevõttel koostada äriplaani. 

Äriplaan on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida äriidee toimivust teoreetiliselt enne selle praktilist teostamist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja rahastajate nõuetest. Äriplaani koostamisel lähtume olulisuse ja tervikliku kirjeldamise printsiibist!

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega oma valdkonna spetsialistid.

Esmane konsulteerimine toimub tavaliselt telefoni, meili või isikliku kohtumise teel, kus otsime projektiideele toetusi ja anname kliendile teada, kas ja millised on võimalused projektile toetusi taotleda.

Projekti kirjutamise täisteenus hõlmab

 

  • projektitaotluse täitmist;

  • detailse projekti kirjelduse/äriplaani kirjutamist

  • finantsprognooside koostamist;

  • vajalike lisade koostamist/hankimist.

HELISTA JA KÜSI LISA

 

5067751

TOOMAS TÜRNPUU