Silt: koostamine

 • Projekti kirjutamine

  Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

 • Personalijuhi teenus

  Majanduspartner OÜ pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.

 • Äriplaani koostamine

  Äriplaani koostamine

 • Projektijuhi teenuse pakkumine

  OÜ Majanduspartner pakub abi ja toetust erinevate rahastamisallikate taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel, vastavate dokumentide ettevalmistamisel ja esitamisel. Meie põhitegevuste hulka kuulub Euroopa Liidu struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine tellijale, nõustamine ja rahastamisprogrammide alane konsultatsioon, projektide tehniline administreerimine ning projektide juhtimine. Pakume klientidele projektijuhi teenust. Milleks selline teenus? Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi…