Rubriik: PALGAKORRALDUS

  • Palgakorraldusest

    Ettevõte palgakorralduse diagnostika Ettevõte palgakorralduse diagnostika eesmärk on läbi viia ettevõttes täielik palgakorralduse valdkonna „ probleemide inventuur „ ja pakkuda parimad lahendused probleemidel lahendamiseks. Organisatsioonisise palgakorralduse optimeerimiseks kaasatakse juhtimiskonsultant. Milleks palgakonsultanti kaasata? Esiteks , eksisteerib pidev konflikt ja lõhe tegeliku olukorra ja firma poolt fikseeritud eesmärkide vahel. Näidetena võib tuua olukorra , kus eksisteerivad…

  • Ühinevate omavalitsuste personalitöö korraldus

          Omavalitsusreform ja valdade ühinemine toob kaas vajaduse loodava omavalitsuse personalipoliitikate ühtlustamiseks. OÜ Majanduspartner pakub ühinevatele omavalitsustele personalivaldkonna regulatsioonide diagnostikat ja ühinevate omavalitsuste ametiasutuse personaliga seotud tegevuste ja dokumentatsiooni väljatöötamist. Meie poolt pakutav personalivaldkonna teenus sisaldab alljärgnevaid tegevusi; ühinevate omavalitsuste kehtivate personalidokumentide ja regulatsioonide analüüs; olemasolevate teenistujate ja töötajate motivatsiooni ja erialaste oskuste kaardistamine; uue…

  • Personalijuhi teenus

    Majanduspartner OÜ pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.