KÜSK pakub toetusi vabakondadele

KÜSK pakub toetusi vabakonda arendavatele tugitegevustele

KÜSKI poolt avatud tugitegevuste konkurss on mõeldud ettevõtmistele, mis lähtuvad KÜSKi põhikirjalistest eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust.

Toetatakse tegevusi, mis on kasulikud eelkõige suurele hulgale vabaühendustele ega ole valdkondlikud, piirkondlikud või mõeldud ainult taotlevale ühingule endale.

Taotlusi saab esitada järgmiste tugitegevuste rahastamiseks:

  • ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms) •kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid) •kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.

Ühele projektile saab küsida toetust 3000 – 20 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% kogu projekti eelarvest ja see saab olla ainult rahaline. Taotlus esitatakse vabas vormis koos eelarvega.

Konkursil on aastas neli taotluste esitamise tähtaega – 1. märts, 1. juuni, 1. september ja 1. november. Toetuse andmise otsustab KÜSKi nõukogu hiljemalt kaks kuud pärast taotluste esitamise tähtaega toimuval koosolekul.