Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine