KIK uudised

KIKi koduleht

Hea koostööpartner!

 

Seekordses uudiskirjas tutvustame keskkonnaprogrammi 2024. aasta ajakava. Samuti teeme tagasivaate veebruarikuu tähtsamatele uudistele ja räägime metsade ökosaartest ning keskkonnaohtlike laevavrakkide allveeuuringute tulemustest.

Nagu alati, leiad siit infot avatud ja avanemas toetuste ning sündmuste kohta.

Kaunist märtsikuud!

Keskkonnaprogrammi ajakava 2024. aastal

Keskkonnaprogrammi ajakava 2024. aastal

 

Keskkonnaprogrammist avaneb suur osa programmidest taotlemiseks esimeses kvartalis. Esimesena saab toetust taotleda atmosfääriõhu kaitse, kaasrahastamise, kalanduse, loodus- ja keskkonnakaitse, merekeskkonna, metsanduse ja veemajanduse programmide tegevustele. Loe edasi

Gunnar Reinapu: metsaomanik, jäta hundipuud metsa mälukandjaks

Gunnar Reinapu: metsaomanik, jäta hundipuud metsa mälukandjaks

KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu kirjutab 29. veebruari Maalehe Metsalehes, et senise üksikute säilikpuude jätmise valdava praktika asemel võiksime enam jätta metsa ökosaari, et raie mõju ümbritsevale keskkonnale oleks võimalikult väike.

Puhverribade ja läbimõeldud elurikkuse saarekeste jätmine oleks kompromiss, mis arvestaks rohkem loodusega, kuid ei muudaks metsa majandamist vähem tasuvaks.

Loe edasi

Eesti vetes asuvalt laevavrakilt avastati kuni 8 kg elavhõbedat

Eesti vetes asuvalt laevavrakilt avastati kuni 8 kg elavhõbedat

 

Eesti vetes on pea 700 laevavrakki, millest 55 on hinnatud keskkonnaohtlikuks – nad on reostusohtlikud, kaetud kummitusvõrkudega või on pardal erinevad lõhkekehad. Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Politsei- ja Piirivalveamet tegid koostöös allveeuuringud kolmele kõige ohtlikumale vrakile. Uuriti hävitajaid S31 ja T22 ning miinitraalerit M37. Loe edasi

Toetused
Ettevõtete ressursitõhusus

KIK avas taotlusvooru tööstusettevõtete ressursitõhususe investeeringutele

 

Tööstusettevõtted saavad küsida KIKist toetust ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamiseks. Toetame uute nutikate lahenduste väljatöötamist ja elluviimist, ringlust toetavate seadmete soetamist ja tootmise automatiseerimist ning IT-lahenduste kasutuselevõttu. Loe edasi

Avatud

 • Arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid. Tähtaeg 11.03. Rohkem infot
 • Toetused metsaühistule. Tähtaeg 13.03. Rohkem infot
 • Rohevesiniku kasutuselevõtt transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteaine tootmisel. Tähtaeg 28.03. Rohkem infot
 • Energiasalvestuse seadmete pilootprojektide arendamine. Tähtaeg 30.04 või avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
 • Taastuvelektri tootmisseadmete elektrivõrguga liitumise toetus. Tähtaeg 31.12 või avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
 • Ettevõtete ressursitõhusus. Avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
 • Jäätmete liigiti kogumise toetamine kohalikes omavalitsustes. Avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
 • Kombineeritud sademeveesüsteemide rajamise toetus. Avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
 • Nullheitega sõidukite ostutoetus. Avatud kuni eelarve täitumiseni. Rohkem infot
 • Vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine. Võimalik taotleda aasta ringi.
  Rohkem infot
 • Innovatsioonifondi väike-, keskmiste ja suurprojektide toetus. Tähtaeg 9.04. Rohkem infot

Avanemas

 • 11.03 Keskkonnaprogrammi kalanduse, merekeskkonna, metsanduse ja veemajanduse programmid. Rohkem infot
 • Märtsis –  Ettevõtete ressursiauditid. Rohkem infot
 • I kvartalis – Keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse, kaasrahastamise ning loodus- ja keskkonnakaitse programmid. Rohkem infot
 • 4.04 Hüvitis Natura 2000 alal ja väljaspool. Rohkem infot
 • Rohetehnoloogiate arendamise toetus. Rohkem infot
KIKi sündmused
 • 11.03 Rohevesiniku kasutuselevõtu toetuse infotund. Rohkem infot
 • 19.03 Keskkonnaprogrammi kalanduse ja merekeskkonna programmi taotlusvoorude infotund. Rohkem infot
 • 20.03 Keskkonnaprogrammi metsanduse programmi taotlusvoorude infotund. Rohkem infot
 • 10.-11.04 KIK Linnade ja Valdade Päevadel.
 • 18.-20.04 KIK Maamessil.
Liitu KIKi erametsanduse uudiskirjaga
Vaata KIKi erametsaportaali siit