Rahandusministeeriumis kiideti heaks välistoetuste jaotus