Strateegiline juhtimine ja eestvedamine organisatsioonis

Strateegiline juhtimine ja eestvedamine organisatsioonis

 

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub majandusorganisatsioonidele strateegilise juhtimise ja eestvedamise kursust, kus avatakse strateegilise juhtimise mõiste, sisu ja meetodid. Organisatsiooni strateegiline arendamine on olulisemaid juhtimise valdkondasid ja juhtimise töövahendeid. Edukaid organisatsioone eristab süstemaatiline strateegiline töö ja oma meeskonna igakülgne arendamine.

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub tellimuskoolitust teemal:

 ” Strateegiline juhtimine ja eestvedamine organisatsioonis”

Koolituse teemad;

Strateegiline planeerimine

Strateegilise plaani loomine, formuleerimine

        Planeerimise olemus

Planeerimise erinevad kategooriad

Eesmärkide erinev ajahorisont

Eesmärkide seadmine (SMART printsiibid)

Planeerimise protsess (MBO loogika)

Strateegiline trepp (ajas edasi-tagasi planeerimine)

Strateegiline kontrolli ja tagasisidesüsteem

Tasakaalustatud tulemuskaart (Balance Scorecard)

Strateegiline analüüs

        Väliskeskkonna analüüs

Makrokeskkonna analüüs

Makrokeskkonna dünaamika

Makrokeskkonna näitajad

PEST analüüs