LOENGUMATERJALID

Vortrag Kitzmann01032012 EST

Controllingu töörühma seminari slaidid Kertu Lääts

ICV Kuusik A Kliendivaate pehmed mõõdikud 16102012

Kulude arvestus avaliku sektori organisatsioonis

ICV Tallinn Aruandluse lihtsus ja visualiseerimine TH 17052012

MajArvSO

Ülle Pärl Kommunikatsioon 05 2012

Majandusarvestus