Ühinevate omavalitsuste personalitöö korraldus

 

 

 

Omavalitsusreform ja valdade ühinemine toob kaas vajaduse loodava omavalitsuse personalipoliitikate ühtlustamiseks. OÜ Majanduspartner pakub ühinevatele omavalitsustele personalivaldkonna regulatsioonide diagnostikat ja ühinevate omavalitsuste ametiasutuse personaliga seotud tegevuste ja dokumentatsiooni väljatöötamist.

Meie poolt pakutav personalivaldkonna teenus sisaldab alljärgnevaid tegevusi;

 • ühinevate omavalitsuste kehtivate personalidokumentide ja regulatsioonide analüüs;
 • olemasolevate teenistujate ja töötajate motivatsiooni ja erialaste oskuste kaardistamine;
 • uue ametiasutuse struktuuri ning teenistus- ja töökohtade koosseisu  väljatöötamine ja eelnõu vormistamine koostöös ühinevate linnade ja valdade omavalitsusjuhtidega;
 • ühinevate omavalitsuste personalikomisjoni nõustamine;
 • ametnike värbamise ja valiku korra eelnõu väljatöötamine;
 • ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete väljatöötamine;
 • ametijuhendite ja tööülesannete kirjelduse eelnõude väljatöötamine;
 • olemasolevate ametnike ja töötajate vastavuse hindamine teenistus- ja töökohtadele esitatavatele nõuetele;
 • omavalitsuse palgajuhendi väljatöötamine;
 • ametnike ja töötajate üleviimise, ümberpaigutamise ja koondamise teadete ja käskkirjade ettevalmistamine;
 • ettepanekute tegemine ametnike/töötajate koolitamiseks, ümber- ja täiendõppeks ametikohale vastavuse mõistes;
 • protsessi tähtaegade jälgimine.

 

Küsi pakkumist  50 67751

 

 

Toomas Türnpuu

konsultant