Silt: organisatsiooni

  • Projektijuhi teenuse pakkumine

    OÜ Majanduspartner pakub abi ja toetust erinevate rahastamisallikate taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel, vastavate dokumentide ettevalmistamisel ja esitamisel. Meie põhitegevuste hulka kuulub Euroopa Liidu struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine tellijale, nõustamine ja rahastamisprogrammide alane konsultatsioon, projektide tehniline administreerimine ning projektide juhtimine. Pakume klientidele projektijuhi teenust. Milleks selline teenus? Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi…