Silt: koostamise

  • Evakuatsiooniplaani koostamine

    Evakuatsiooniplaan OÜ Majanduspartner koostab Teie ettevõttes kvalifitseeritud evakuatsiooniplaani. Igas ettevõttes peab olema tulekahju korral tegutsemise plaan, mille koostamise tagab ehitise valdaja, kuid ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ja teeb selle töötajatele teatavaks. Siseministri 1. septembri 2010. aasta määruse nr 43 alusel on tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele…

  • Äriplaani koostamine

    Äriplaani koostamine

  • Tekkepõhise eelarvestamise rakendamine avalikus sektoris

    Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise eesmärkidest, meetoditest, eripäradest ja juurutamise protsessidest kohalikus omavalitsuses, arendades ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõstes nende finantsalaseid kompetentse.