Meist

 

OÜ Majanduspartner on Eesti kapitalil põhinev projektijuhtimis-  ja konsultatsioonifirma  aastast 1993.

OÜ Majanduspartner pakub teenusena professionaalset abi ettevõtete ja asutuste juhtimissüsteemide arendamisele ja täiustamisele, sealhulgas ka kvaliteedi -, personali-, töökeskkonna – ja tööohutuse süsteemide arendamisel ja juhtimisel.

Pakume alustavatele  ettevõtjatele ja  tegutsevatele ettevõtetele konsultatsioone äriideede ja ärimudeli diagnostika läbiviimisel, töökeskkonna ja personalisüsteemi arendamisel , töökeskkonna küsimuste lahendamisel, toetuste taotlemisel ja äriplaanide koostamisel.

OÜ Majanduspartner klientideks on nii äri, avaliku sektori, kui ka mittetulundusliku valdkonna ettevõtted ja asutused.

Helista ja küsi lisa!

Toomas Türnpuu

5067751

Partner

Äriidee leidmine:

Eestis on kasutusel alljärgnevad äriplaani vormid:

  1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja KredEx poolt kasutatav äriplaani alus (juhed: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/eas_ariplaani_juhend.pdf ). Loomemajanduse toetused.
  2. EASi isegenereeruvate finantsprognooside vorm 
  3. Töötukassa äriplaani alus (juhed: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus )
  4. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) äriplaani alus (Maaelu Arengukava) (www.pria.ee, taotlused ülidselt läbi e-pria keskkonna).
  5. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KYSK) poolt rakendatav äriplaani alus (sotsiaalne ettevõtlus, üldiselt saavad taotleda MTÜ-d ja sihtasutused) (www.kysk.ee );
  6. Eesti Kultuurkapital – kaunid kunstid, rahvakultuur, kehakultuur ja sport (www.kulka.ee), taotlused läbi e-kulka keskkonna.
  7. HEAK ehk Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus on ka oma kodulehel avaldanud nii äriplaani kui ka turundusplaani soovitava sturkuuti ja nimekiri tüüpilistest vigadest äriplaani koostamise (rohkem infot:  https://www.heak.ee/ettevotjale/alustavale-ettevotjale/juhendmaterjalid-naidised/
  8. Start-up valdkonnas on sageli esimeseks sammuks pigem ärimudeli koostamine, millele võib järgneda juba pikema äriplaani koostamine

Pangad aktsepteerivad üldjuhul nii EASi kui ka Eesti Töötukassa äriplaani vormi.

Inspiratsiooni headest Eesti äriideedest

 

Abiks valdkonnaga tutvumisel ja plaani kirjutamisel:

Toomas Türnpuu

OÜ MAJANDUSPARTNER

Partner

Juhtimiskonsultant

5067751