Silt: PDCA

  • Tekkepõhise eelarvestamise rakendamine avalikus sektoris

    Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise eesmärkidest, meetoditest, eripäradest ja juurutamise protsessidest kohalikus omavalitsuses, arendades ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõstes nende finantsalaseid kompetentse.