Silt: eelarvestamise

  • Riik läheb üle tekkepõhisele eelarvele

    Riik läheb üle tekkepõhisele eelarvele Rahandusministeerium koostab järgmise aasta riigieelarve tekkepõhiselt, mis on senisest kassapõhisest eelarvestamisest usaldusväärsem ning annab parema ülevaate raha kasutamisest. „Tekkepõhine eelarve võimaldab maksumaksja raha kasutada efektiivsemalt ja läbipaistvamalt kui seni kasutatud kassapõhine eelarve,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Peame aru saama riigi kohustustest, kui need tekivad. Samuti peab meil olema võimalikult hea…

  • Tekkepõhise eelarvestamise rakendamine avalikus sektoris

    Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise eesmärkidest, meetoditest, eripäradest ja juurutamise protsessidest kohalikus omavalitsuses, arendades ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõstes nende finantsalaseid kompetentse.