STRUKTUURIFONDIDE TOETUSED

Meie moto on “Usaldusväärsus ja kvaliteet”  

OÜ MAJANDUSPARTNER on Teile abiks struktuurifondide projektitaotluste kirjutamisel, projektijuhtimisel ja hilisemal aruandlusel, samuti äriplaanide koostamisel.

Aitame Teil hinnata projektiidee sobivust ja leida sobivad finantseerimisallikad ja ette valmistada projektitaotluse.

Projektide kirjutamine Kui Teil on sisukas ja toetuskõlbulik projektiidee, sõlmime lepingu projekti koostamiseks ja hilisemaks esitamiseks konkreetsele potentsiaalsele rahastajale.

OÜ MAJANDUSPARTNER koostab projektitaotlusi sellistele asutustele nagu EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus), KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), AEF (Avatud Eesti Fond), PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), jms. struktuurifondid   

Projektide kirjutamine

TOETUSMEETME LEIDMINE JA DIAGNOSTIKA Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame idde diagnostika ja vastavuse analüüsi.
PROJEKTI KIRJUTAMINE Projektitaotluse täitmine ja detailse projekti kirjutamine rahastaja nõuete kohaselt.
FINANTSPROGNOOSID Koostame projekti prognoositava rahavoogude aruande , kasumiaruande ja bilansi.
LISADE KOOSTAMINE Lisadokumentide koostamine, näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid.
ARUANDLUS Vahe- ja lõpparuanded rahastajale lähtudes kliendi kulu- ja lisadokumentidest.

Äriplaani koostamine

OÜ MAJANDUSPARTNER aitab Teid äriplaani koostamisel. Äriplaan on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida äriidee toimivust teoreetiliselt enne selle praktilist teostamist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja rahastajate nõuetest. Äriplaani koostamisel lähtume olulisuse ja tervikliku kirjeldamise printsiibist!

Äriplaani koostamine
KOKKUVÕTE Esitatakse kokkuvõtlikult äriplaani sisu.
ÜLDANDMED Üldine informatsioon ettevõtte kohta.
ETTEVÕTTE KIRJELDUS Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid.
KESKKONNA KIRJELDUS Ettevõtluskeskkonna analüüs, sealhulgas õigusaktid, arengusuunad, ressursid jm.
TOOTED JA TEENUSED Informatsioon toodete, teenuste ja teenindusprotsessi kohta.
TURG Ülevaade, mis on toote või teenuse konkurentsieelis kliente ja turgu arvestades.
TEGEVUSPLAAN Konkreetsed eesmärgid ajaperioodide lõikes.
RISKIANALÜÜS Võimalike riskide ja investeeringu tasuvuse hindamine.
FINANTSPROGNOOSID Ennustatakse rahakäivet, kasumit ja bilanssi.

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega valdkonna spetsialistid. 

KOOLITUSKOGEMUS aastast 1993.  

HELISTAGE +372 5067751 VÕI SAATKE MEIL toomas@majanduspartner.ee ja saate kvalifitseeritud abi! SKYPE: turnpuu

Kõikide meie teenuste puhul on võimalik tellida eraldi ka ainult teatud kindlat dokumendi osa. Teostame eritellimusel ka muid spetsiifilise valdkonnaga seotud projektitöid. Tasuta konsultatsiooni ja hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!  

Toomas Türnpuu

juhtimiskonsultant