Strateegilise juhtimise koolitus

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub organisatsioonidele strateegilise juhtimise koolitust, kus komplekselt avatakse strateegilise juhtimise mõiste, sisu ja meetodeid. Organisatsiooni strateegiline arendamine on olulisemaid organisatsiooni arendamise valdkondasid ja juhtimise töövahendeid. Edukaid organisatsioone eristab süstemaatiline strateegiline töö ja oma meeskonna arendamine.

 

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub koolitust teemal:

 

“STRATEEGILINE JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS”

 

Käsitlemist leidvad teemad;

 

Strateegiline planeerimine

 

Strateegilise plaani loomine, formuleerimine

 

Planeerimise olemus

 

Planeerimise erinevad kategooriad

 

Eesmärkide erinev ajahorisont

 

Eesmärkide seadmine (SMART printsiibid)

 

Planeerimise protsess (MBO loogika)

 

Strateegiline trepp (ajas edasi-tagasi planeerimine)

 

Strateegiline kontrolli ja tagasisidesüsteem

 

Tasakaalustatud tulemuskaart (Balance Scorecard)

 

Strateegiline analüüs

 

Väliskeskkonna analüüs

 

Makrokeskkonna analüüs

 

Makrokeskkonna dünaamika

 

Makrokeskkonna näitajad

 

PEST analüüs

 

Tööstusharu e. tegevusharu analüüs

 

Tegevus-, tööstusharu dünaamika

 

Tegevusharu analüüsi mudel

 

Porteri 5 mõju mudel

 

Sisekeskkonna analüüs

 

Organisatsiooni ülesehitus – vastavus organisatsiooni strateegiale             Organisatsiooni kolm põhidimensiooni

 

McKinsey 7S kahedimensiooniline mudel                            Organisatsioonilised võimekused (RBV)

 

Ressursside vrs. võimekuste analüüs

 

Strateegia analüüs (ettevõtte strateegiline seisund)

 

ja komponendid

 

Ärikontseptsioon

 

Organisatsiooniline kontseptsioon

 

Tuumprotsessid

 

Erinevate äristrateegiate eelised ja puudused

 

Strateegia elluviimine (implementation)

 

Strateegiline eestvedamine

 

Strateegiline mõtlemine

 

Organisatsiooni tuleviku kujundamine

 

Organisatsiooni kognitiivne struktuur

 

Visionaarne eestvedamine

 

Organisatsiooni visioon

 

Organisatsiooni missioon

 

Organisatsiooni kultuur ja väärtused

 

Strateegilised muutused

 

Muutuste liigid (tüpoloogia)

 

Dialektiline muutuste käsitlus (Greineri arengukriisid)

 

Evolutsiooniline käsitlus (dünaamilised võimekused)

 

Innovatsioonilised muutused

 

Muutuste juhtimine Liidri (CEO) ja juhtmeeskonna arendamine

 

Erinevad juhtimisstiilid

 

Juhtimine vrs eestvedamine

 

Juhi rollid ja võimu tüübid

 

Juhtimisoskused

 

Erinevad eestvedamise stiilid

 

Meeskonna kujundamise ja arendamise põhimõtted

 

Organisatsiooniline eestvedamine

 

KÜSI LISA

 

Toomas Türnpuu

 

5067751