REFERENTSID

Tagaside koolituse kohta
-      Koolitus ”Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõtetes ”
      keskendus põhiliselt finantsperspektiivile ja selles osas oli koolitus huvitav ja 
      väga hea. Kuna tegelikult oli koolituse eesmärgiks aidata meid äridiagnostika näitajate osas kaubanduse valdkonnas 
      (sellisena oli koolitus ka kalendrikutses), ning äridiagnostika jaoks on olulised ka
      teised perspektiivid lisaks finantsile, siis tundsin puudust sellest, et praktiliselt
      üldse ei käsitletud sisemiste protsesside juhtimise näidikuid, mida kindlasti ei 
      või kõrvale jätta, sisemiste protsesside juhtimine ju mõjutabki finantsperspektiivi
      näitajate kujunemist. 

-  Koolituse ülesehitus oli hästi planeeritud ning teemad, mida läbi võeti korralikult
        ja võimalikult lihtsalt lahti seletatud. Veidi rohkem oleks soovinud lisateadmist 
  omada erinevate näitajate tõlgendamise osas. 
  Teise päeva lõpp oli veidi kiire - ehk et viimasest blokist korralikumat pilti saada, 
  oleks pidanud ehk veidi hommikul kiiremat tempot tegema.
-  Lektor oli väga hea diktsiooniga, esines väga hästi ja oli meeldiv/huvitav kuulata.
  Ülesehitus tundus oodatuga olevat kooskõlas-st andis vihjeid milliseid näitajaid 
  vajadusel siis ärikonsultatsiooni näitajatena kasutada Ning mulle  meeldis enim 
  just see ****** aastaaruande pealt asjade otsimise näitamine -st et mis kõik
  võib olla teksti sisse peidetud. Lõpp läks kiireks, aga see pigem stiilis et ikka juhtub (antud juhul oli põhjuseks
  varasemale ülesandele liigselt kulunud aeg).
-  Koolitus oli üldiselt kasulik. Sai meenutatud kooli õpitut ja midagi sai juurde
  õpitud. Eelkõige bilansi lugemise seisukohast. Samas oleks oodanud rohkem 
  ainult kaubanduse ettevõtetes ette tulevate probleemide käsitlemist. 
  See kursus sobiks praktiliselt kõikidele tiimidele, mitte ainult logistikale.
  Seega kursus oli kasulik ja asjalik, kuid kaubanduse liin oleks võinud olla 
  tugevamini esindatud.
-  Koolitus väga meeldis. Kuigi olen majandusnäitajate arvutamist ning analüüsimist
  ka oma õpingutega seoses teinud, siis tuli koolitusest välja mitmeid
  momente, mida ma enne ei olnud enda jaoks avastanud. 
  Samuti meeldis väga see, et võtsime konkreetselt ******* majandusaasta-
  aruande ette ning et koolitus põhineski suuresti ******näitel. 
  Lektor oli äärmiselt hea, humoorikas, samas oskas keerulisi teemasid 
  lihtsalt seletada.

-  Koolitaja oli hea – esines väljendusrikkalt, oli lõbus.
  Koolituse sisu: mul oli ootus, et koolitus keskendub rohkem kaubanduse 
        igapäeva tööprotsesside diagnostikale ja hindamisele , mitte niivõrd ettevõtte 
  rahanduse ja finantspoole hindamisele. Ettevõtte rahandust ja finantsanalüüsi 
  õppisin ülikoolis, seega see polnud minu jaoks midagi uut. 
  Huvitav osa sellest oli vaid tulemuste tõlgendamine kaubandusettevõtte vaates. 
  Samas aga tulevad finantstulemused ikkagi igapäeva protsesside tulemuslikkusest.
  Seega jäi minu arvates kaubanduse praktiliste tööprotsesside käsitlemine liiga pealiskaudseks. Samas aga just
  seda oleks kõige rohkem vaja olnud, et meie äris mõista, kuidas kliendi äris 
  protsesse mõõdetakse ja efektiivistatakse, mis on kitsaskohad ja mis on 
  valdkonna parim praktika.

Aga üldine hinnang - väga hea.