PROJEKTIJUHI TEENUS

Majandusplogo2016

 

OÜ Majanduspartner pakub projektijuhtimise teenust koos kvalifitseeritud projektijuhiga.

Projektijuhtimine on olemas kõikides organisatsioonides ja valdkondades. Projekt on ühekordne tähtajaline ülesanne, millel on kindel ajaline kestvus, eesmärk ja oodatavad tulemused ning planeeritud ressursid. Projektijuhtimine on oma olemuselt oskus tagada, et projekti eesmärgid saavutatakse tähtaegselt, efektiivselt ja ettenähtud ressurssidega.

OÜ Majanduspartneri projektijuhtimisteenus sisaldab:

 • Erinevate projektide metoodika ja juhtimise mudeli väljatöötamine (nt koolitusprogrammid ja –metoodika, teavituskanalid, kaasamine jmt);
 • Projekti tegevuste, ajakava planeerimine ja jälgimine;
 • Projekti eelarve planeerimine ja projekti finantsjuhtimine;
 • Projektimeeskonna komplekteerimine ja juhtimine;
 • Projekti tegevuste koordineerimine ja elluviimine;
 • Projekti infovahetuse korraldamine partnerite vahel;
 • Projekti dokumentatsiooni koostamine ja haldamine;
 • Projekti riskide juhtimine;
 • Teenushangete korraldamine, teenusepakkujatega suhtlemine ja töö korraldamine;
 • Projekti aruandluse koostamine tellijale ja/või rahastajale;
 • Projekti tulemuste hindamine;
 • Aruandluse koostamine.

Sageli vajatakse ettevõttes projektijuhti erinevate projektide juhtimiseks ja edukaks realiseerimiseks. Projektijuhtimine on eriala ja tegevusvaldkond, mis eeldab erialaseid spetsiifiliste oskusi ja teadmisi. Rahastaja nõuetele vastav projektijuhtimine nõuab kõrgendatud tähelepanu ning reeglina vähendab Projekti õnnestumiseks peab projekt olema hästi planeeritud, riskid kaardistatud ja maandatud, meeskond motiveeritud ning tegevuste elluviimise ajakava ja eelarve pideva kontrolli all. Projektijuhil peab olema varasem projektitöö kogemus, juhtimisoskused, lai silmaring erinevate teemadega tegelemiseks ning sobilikud isiksuseomadused (meeskonnatöö, loomingulisus, stressitaluvus, paindlikkus, täpsus, otsustusvõime jmt).organisatsiooni võimekust tegeleda oma põhitegevusega.

Kui soovid keskenduda oma põhitegevusele telli OÜ Majanduspartnerilt kvalifikatsiooniga projektijuht!

Mis on projektijuhi ülesanded?

 • Pädev projektijuhtimine on aga projekti eduka teostamise oluliseks eelduseks
 • Projektijuhtimisest
 • Projekti sisutegevuste kavandamine ja planeerimine;
 • Projektimeeskonna koostamine;
 • Projekti lepingute ja ajakava koostamine;
 • Hangete ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Projekti dokumentatsiooni koostamine
 • Projekti elluviimise üldine koordineerimine
 • Töökoosolekute korraldamine
 • Partnerite ja rahastajaga suhtlemine
 • Eelarve jälgimine
 • Abikõlblikkuse reeglite jälgimine
 • Esilekerkivate ettenägematute probleemide lahendamine
 • Vahe- ja lõpparuannete vormistamine

OÜ Majanduspartner on pakub oma juhtimisteenust alljärgnevates valdkondades

 • Meie projektijuhtimise teenuse kasutamine võimaldab Teil keskenduda oma igapäevatööle ning annab kindluse, et projekt on samal ajal asjatundlikult juhitud, pidades silmas kõiki protseduurireegleid.
 • Ettevõttesisesed koolitusprojektid, sh koolitusprogrammide koostamine ja elluviimine, seminaride sisuline ja tehniline korraldamine;
 • Arendusprojektid, sh süsteemide ja protsesside arendamine, toodete ja teenuste arendamine, muudatuste juhtimine ja juurutamine
 • EL toetusprogrammidest rahastatud projektid olla suureks abiks EL programmidest rahastatud projektide sõltumata valdkonnast ja teemast.

 

Helista ja lepime kohtumise aja kokku!

OÜ MAJANDUSPARTNER

TOOMAS TÜRNPUU

Kontakt ja küsimused;

5067751

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga