Deprecated: Funktsioon get_page_by_title on alates versioonist 6.2.0 vananenud! Parem variant on WP_Query. in /var/www/clients/client0/web1/web/wp-includes/functions.php on line 6078
Majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine – OÜ Majanduspartner – Projektitaotluste ja äriplaanide kirjutamine

Majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine

 

 

 

OÜ MAJANDUSPARTNER  pakub majandusorganisatsioonidele sisekoolitust teemal:

 

Majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine   

 

OÜ Majanduspartner ja prof. Toomas Haldma (Tartu Ülikool) pakuvad ettevõtetele uut sisekoolitust, kus antakse ülevaade ettevõtete  tulemuslikkuse valdkonna juhtimisega seonduvatest ettevõttesisestest mõjuritest ja uutest teoreetilistest arengutest selles valdkonnas.

Koolitus võimaldab arendada ja kinnistada ettevõtte juhtrühma finants- ja juhtimisvaldkonna juhtimisalaseid pädevusi ja kompetentse.

Ettevõtete tulemuslikkuse saavutamine on otseselt seotud ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja  tulemusanalüüsiga, vastavate strateegiliste ja operatiivsete plaanide väljatöötamise, majandustulemuste analüüsi, koordineerimise ja vajalike meetmete ning parimate lahenduste  leidmisega.

Kõik need tegevused on suunatud majutusettevõtte majandustulemuste teadlikule kujundamisele, planeerimisele, kontrollile ja analüüsile. Juhtimine on töö informatsiooniga  eesmärkide saavutamise nimel. Sisekoolituse käigus avatakse need teemad koos ettevõtte praktiliste probleemide analüüsi ja arendamisvajaduste kaardistamisega.

 

Koolituskursus pakub komplekset käsitlust uutest kontseptsioonidest ja lähenemistest  ettevõtte tulemuslikkuse ja kasumlikkuse juhtimisel.

Koolituse käigus antakse ülevaade majandusorganisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset vaadet ning nii finantsilist kui mittefinantsilist vaadet. Kursusel käsitletut arendatakse ja kinnistatakse rühmatööde käigus.

 

Koolituskursus on mõeldud majandusorganisatsiooni juhtidele ja juhtimisrühmadelele, kõigile, kes oma igapäevases tegevuses organisatsiooni tulemuslikkust kujundavad. Koolitus sobib tele juhtidele – ostujuhtidele, protsessijuhtidele, turundusjuhtidele, finantsjuhtidele , osakonna juhatajatele jt juhtidele ja spetsialistidele oma valdkonna juhtimisalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

 

Koolituskursuse täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse ajakava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi soovidega arvestada

 

Koolitusel käsitlemist leidvate teemade loetelu:

 

 • Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise olemus ja koht ettevõtte juhtimissüsteemis;
 • Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile;
 • Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud käsitlus;
 • Tulemuslikkuse hindamise tasandid majandusorganisatsioonis;
 • Rahvusvaheline  majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamise praktika;
 • Strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt;
 • Olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel;
 • Sisemiste protsesside juhtimise mõju ettevõtte kuludele;
 • Kategooria juhtimise (category management) mõju tulemuslikkusele;
 • Aspektide vaheliste seoste juhtimine;
 • Tulemuslikkuse hindamise praktika majandusorganisatsioonides; 

 

Koolituse oodatavad tulemused

 

 • Koolituse tulemusena paraneb juhtrühma arusaamine ettevõtte arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja majutusettevõtte tulemuste saavutamisel.
 • Paraneb juhtkonna ja juhtrühma arusaamine firmasisestest protsessidest, eesmärkidest tulemuslikkuse juhtimisel, samuti  meeskonnatunnetus. Koolituse käigus arutatakse läbi ettevõtte arenguga seonduvad kriitil
 • ised edutegurid.
Toomas Haldma
Toomas Haldma

Koolituse  läbiviija prof. TOOMAS HALDMA

Koolituse maksumus ja tellimine

Koolituse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse ajalisest mahust, (1-4 päeva) korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise ja kliendi konkreetsete soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.

Kontakti ja huvi korral palun saata meil toomas@majanduspartner.ee

et saaksime Teiega õhendust võtta ja täpsustada kõik detailid ja asjaolud. 

 

 

Hinnapakkumise koostame peale otsest kontakti ja läbirääkimisi 

tellijaga.

 

TOOMAS TÜRNPUU

OÜ Majanduspartner

Partner

Tel +372 5067751

www.majanduspartner.ee

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]