Kaubandusettevõtte tulemuslikkuse juhtimine

copy-logo2-300x60.png

 

 

OÜ MAJANDUSPARTNER  pakub uut firmasisest koolituskursust:

Kursus ”Kaubandusettevõtete tulemuslikkuse juhtimine ja controllingusüsteem kaubandusettevõtte juhtimisstruktuuris

Koolitus pakub komplekset käsitlust uutest kontseptsioonidest ja lähenemistest kaubandusettevõtte tulemuslikkuse ja kasumlikkuse juhtimisel. Koolituse käigus antakse ülevaade kaubandusettevõtte controllingusüsteemi evitamise põhimõtetest. Koolitus on mõeldud ettevõtete juht- ja juhtimisrühmale,  finant- ja kuluarvestuse spetsialistidele oma valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Koolituse täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse kava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi problemaatikat ja vajadusi arvestada.

Koolitusel käsitlemist leidvate teemade loetelu:

Kuidas leida ja hinnata kaubandusettevõtte  toodete/teenuste/tulemusüksuste /projektide kasumlikkust ja arvestada omahinda (kulusid)?
Mis on kaubandusettevõtte kasumlikkuse aluseks? Kaubandusettevõtte kasumlikkuse ja efektiivsuse problemaatika                            

Toodete ja teenuste  kuluarvestuse protsess
Kogukulude (omahinna) kujunemine kaubandusorganisatsioonis 

Tulemusüksuste majandustegevuse arvestuse korraldamine
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitsed
Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid kaubandusettevõtte juhtimises  

Controllingu süsteemi mõiste ja vajadus
◦Detsentraliseeritud juhtimissüsteem
◦Vastutuspõhine arvestus
◦Vastutuskeskuste vastutuse ulatus
◦Kuluarvestus, kululiikide arvestus, kulukohtade arvestus, kulukandjate arvestus
◦Controlling- juhtimist toetav funktsioon
◦Controllingu koht ettevõtte finantsjuhtimise süsteemis
◦Controllingu-süsteemi mõjutavad tegurid
◦Kontrollleht ettevõtte majandusarvestuse süsteemi diagnoosimiseks
◦Ettevõttesisene aruandlussüsteem jääktulu põhimõttel
◦Controlleri funktsioonid ja ülesanded
◦Controllingu seosed ettevõtte sisekontrolli ja siseauditi süsteemidega
◦Controllingu institutsioonid
◦Eeldused controllingu süsteemi loomiseks
◦Controlling organisatsioonilises struktuuris
◦Controllingu osakonna loomine
◦Controlleri roll ettevõtte juhtimissüsteemis
◦Tulemusüksuste controlling kontsernis
◦Erialased ja isikulised nõuded controllerile
◦Controllingu süsteemi juurutamine ja eeldused controllingu süsteemi loomiseks
◦Muudatused informatsioonisüsteemis
◦Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
Eelarvestamise eripära kaubandusorganisatsioonis
Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)

 bsc

Kontakti ja huvi korral palun saata meil toomas@majanduspartner.ee