ARENDUSJUHI TEENUS

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub projektipõhist arendusjuhi teenust väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Arendusjuhi teenus on sobilik eelkõige ettevõttele, kellel puudub püsivalt oma arendustöötaja või vajatakse lühiajaliselt arendusvaldkonna spetsialisti kas konkreetse projekti või organisatsioonisiseste muudatuste teostamiseks.
Arendusjuhi teenus on projektipõhine ja suurepärane võimalus nendele ettevõtetele, kes on ära tundunud tugiteenuste outsourcingu eelised.
 

“Do what you can do best – outsource the rest”.

Arendusjuhi teenust pakume “rätsepatöö ” meetodil.
Koostame oma teenuspaketi vastavalt Teie ettevõtte vajadusele.
Pakutava teenuse eesmärk on pakkuda ettevõtetele kokkulepitud mahus arendusjuhi ja projektijuhi tööde teostamist. Arendusjuhi tööülesannete all mõistame eelkõige mõne konkreetse projekti teostamist, organisatsiooni juhtimise parendamist , organisatsiooni töökorralduse formaliseerimast ja kirjeldamist, mis avaldub üldistatud kujul parandusettepanekute tegemises organisatsiooni ärimudeli ja struktuuri muutmiseks. Arendusjuhi töö eeldab ettevõtte töökorralduse analüüsi läbiviimist, mis võimaldab anda ülevaate ettevõtte orgstruktuuri otstarbekusest, töötajate tööülesannetest ja formaliseeritud dokumentide vastavusest,  tööaja kasutamise efektiivsusest, samuti ettevõtte reaalsest töökorraldusest.
Arendusjuhi töö organisatsiooni töökorralduse analüüsi teostamiseks hõlmab endas
organisatsiooni töökorralduse analüüs;
organisatsiooni struktuuri analüüsi ( kuidas on organisatsiooni struktuur formaliseeritud , milliseid ülesandeid täidavad meie ettevõtetes allüksused , kuidas on organisatsiooni eesmärgid ja strateegiga osakondade ja allüksuste juhenddokumentides kajastatud, põhimääruste analüüs jms, muud töökorraldust reguleerivad dokumendid);
organisatsiooni töökorralduse analüüsi ja võimalike kitsaskohtade väljaselgitamine (tööülesannete dubleerimine, töötajate töökoormuste analüüs koos tööaja analüüsiga, tööülesannete effektiivne täitmine, organisatsiooni struktuuriüksuste vaheline tööjaotus ja koostöö, konfliktid ja koordineerimine);
töökohtade analüüs ( milliseid tööülesandeid täidavad ettevõtte töötajad, ametijuhendite ja töökirjelduste vastavuse analüüs jne.) ;
töötajate tööpanuse ja tööaja kasutamise analüüsi;
palgakorralduse analüüsi ja muid kokkulepitud arendutegevusi
Arendusjuhi tööülesanneteks võivad erinevad projektid ja arendusjuhi poolt teostatav projektijuhtimine.
Toomas Türnpuu
konsultant
OÜ Majanduspartner
5067 751

Taotlege tagasihelistamist

Sisestage oma andmed vormi ja me helistame teile tagasi