KÜSK UUS TAOTLUSVOOR

, ,

KÜSKi INFOKIRI
jaanuar 2024

TAOTLUSVOORUD
Vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvoor avaneb 15. veebruaril
Tänavu saab arenguhüppe toetust taotleda mõnevõrra varasemal perioodil kui varem – 15. veebruarist kuni 15. märtsini. Loe lähemalt meie kodulehelt.

Millised on KÜSKi toetusmeetmed vabaühendustele ja kogukondadele 2024. aastal, sealhulgas rahvusvaheline suund
Loe ettevaatavalt, millised taotlusvoorus on seal aastal plaanis, meie kodulehe uudistest.

Väliskogukondade väljaannete toetusprogrammi ja rahvuskaaslastest noortele suunatud praktikastipendiumi koordineerimist jätkab välisministeerium
2024. aastast ei koordineeri KÜSK kaht programmi, aga toetusprogrammid jätkuvad ja nende kohta saab edaspidi infot välisministeeriumi kodulehelt.

MEIE TOETUSE SAAJATE LOOD
Vandjala külavanem Tiia Välk: kogukonna eestvedamine on minu jaoks võitlus parema elukeskkonna nimel
Loe KÜSKi kogukonna eestvedaja stipendiumi saaja kogemuslugu meie kodulehelt.

Elanikkonnakaitse koostöövõrgustiku loomise plaanid Saku vallas innovatsioonifondi abiga
Loe lähemalt meie kodulehelt (vahendatud ajalehest Saku Sõnumid).

Innovatsioonifondi toel saavad Sargvere keskusehoone ja Roosna-Alliku rahvamaja Järvamaal generaatorivalmiduse
Loe meie koduleheküljelt (vahendatud Paide linnalehe infot)-

Kohaliku omavalitsuse ja elanike roll kriisides
Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor tuleb uuesti 2024. aastal (ei ole veel välja kuulutatud). Selle fookus on elanikkonnakaitse ja kriisiks valmistumine. Avaldame Päästeameti kirjutise, kus kirjeldatakse, milline on KOV-i ja elanike (kogukondade) rolli kriisideks ettevalmistamisel.

CERV
„Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmis“ ehk CERV programmis on avatud nelja toetusmeetme voorud. KÜSK on CERV programmi kontaktpunkt Eestis
Kuni 29.02.24 on avatud soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoor. Eestikeelse kokkuvõtte voorust ja viited taotluskeskkonda leiad siit.
Kuni 26.03.24 on avatud laste õiguste ja osalemise taotlusvoor. Eestikeelse kokkuvõtte voorust ja viited taotluskeskkonda leiad siit.
Kuni 18.04.24 on avatud linnade ja valdade koostöövõrgustike taotlusvoor. Eestikeelse kokkuvõtte voorust ja viited taotluskeskkonda leiad siit.
Kuni 24.04.24 on avatud naiste ja laste vastu suunatud vägivalla vastu võitlemise ehk DAPHNE taotlusvoor. Eestikeelse kokkuvõtte voorust ja viited taotluskeskkonda leiad siit.
2024. aasta veebruaris on avanemas veel kaks taotlusvooru, milleks on sõpruslinnade voor ja ajaloolise mälu voor! Vaata avanevate voorude tabelit siit.

CERV programmiga seotud sündmused
15.02.24 kell 14.00 kuni 15.30 toimub ZOOMis linnade ja valdade võrgustike toetusmeetme infopäev. Palume infopäevale registreerida siin.

Muu info
CERV programmi eestikeelne Facebooki leht www.facebook.com/cervestonia ootab jälgijaid. Uute voorude info jõuab kõige kiiremini just Facebooki.
CERV võimaldab infopäevi järelvaadata:
Eesti infopäeva, kus tutvustame soolise võrdõiguslikkuse riiklikke poliitikaid ja tegevusi, saab järelvaadata siis, kui registreerite end siin.
Eesti poliitikaid, kus tutvustame naiste ja laste vastu suunatud vägivalla ennetamise ja ohvriabi poliitikaid ja tegevusi, saab järelvaadata siis, kui registreerite end siin.

Kui soovid CERV programmi või avanenud voorude kohta nõu või abi, siis sind aitavad CERV programmi koordinaatorid Katre Tamm – Katre.Tamm@kysk.ee ja Marju Mäger – Marju.Mager@kysk.ee

KOOSTÖÖPARTNERITE INFO
MTÜ-d saavad taotleda toetust maakonna arengustrateegia elluviimiseks
RTK ootab taotlusvoorus osalema muuhulgas mittetulundusühingud, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas.

Vabaühendustel võimalus taotleda sektoritevahelise mobiilsuse (SekMo) toetust
RTK kutsub vabaühendusi taotlema toetust, et soodustada koostööd Eesti teadus- ja arendusasutuste ning kolmanda sektori vahel.

Panusta ja tee vabatahtlikuna üks heategu – hakka keelesõbraks!
Integratsiooni Sihtasutus kutsub kaasa lööma. Vaata lähemalt.

NB! Igas maakonnas töötavad vabaühenduste konsultandid, kellelt saab küsida tasuta nõu ja abi. Kontaktid on siin.
Küsimustele leiad vastused ka lehelt mtyabi.ee

Infokirja koostas:

Priit Põiklik
kommunikatsioonijuht
Priit.Poiklik@kysk.ee
+372 5055 222
priit@kysk.ee