Projekti korrektuur ja konsultatsioon

Projekti korrektuur ja konsultatsioon

Konsultatsioon ehk projekti üle vaatamine
Konsultatsiooniteenust pakume siis, kui kliendil on olemas enda koostatud projekt. Projektiekspert OÜ ülesanne on projekti konkurentsivõimet konkurssidele esitamiseks tõsta.
Meie abi on kasutatud enamasti kui

  • Projekt on eelmises taotlusvoorus jäänud rahastamata vigade tõttu.
  • Olemasolev projekt võib olla hästi kirjutatud, kuid rahastaja nõuetest ei ole korrektselt kinni peetud.
  • Projekt ei ole täielikult valmis ja abi soovitakse näiteks konkreetsete osade või peatükkide juures.

Kuigi teenus on väga paindlik, on soovitav skeem selline: 

  1. projekti saamine kliendilt;
  2. esialgse hinnangu andmine ja kokkulepe edasise tegevuse osas;
  3. projekti ülevaatamine tunnitasu alusel;
  4. tagasiside: suuliselt, meiliga, telefoniga;

Võimalik on ka kokku leppida maksimaalne töötundide arv. Sel juhul alustame tagasisidet olulisematest vigadest (mitte ei jäta projekti lõpuni lugemata).
Tunnitasu on 50 eurot (lisandub käibemaks). Meie kogemus näitab, et keskmiselt kulub paar-kolm tundi ühe projekti analüüsiks.