PRIA TOETUSED

Noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt algab 15. novembril

15. novembril avatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor. Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Toetuse taotlusi saab e-PRIAs esitada 15.–29. novembril. Erinevalt varasematest voorudest ei toimu algavas voorus eeltäitmist.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 programmperioodil kokku. Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4 960 000 eurot.

Seoses MAK 2014–2020 programmperioodi lõppemisega 31. detsembril 2025 kehtivad novembrikuise taotlusvooru puhul erisused, mis puudutavad töökogemuse ja hariduse omandamist ning tegevuste teostamise tähtaega:

  • toetuse saaja peab põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumisel selle omandama hiljemalt 1. novembriks 2025;
  • toetuse saaja peab äriplaanis kavandatud tegevused ellu viima hiljemalt 1. novembriks 2025.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul pärast äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ning erisuste kohta saab lugeda meetme määrusest ja PRIA kodulehelt.