Investeeringu toetus

  15. novembrist saab esitada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse taotluseid

15.29. novembril võetakse vastu keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.3) taotlusi.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.

Toetuse taotlejaks saavad olla:

  • keskmise suurusega ettevõte (50–249 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot) või
  • suurettevõte (250–750 töötajat ja müügitulu alla 200 miljoni euro).

21. aprillil 2023 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul kokku 3,5 miljonit eurot.

Novembrikuise taotlusvooru eelarveks on planeeritud 4  miljonit eurot.
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu parandada ühistute ja muude ettevõtjate omavahelist koostööd.

Toetust saab taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm või
  • tunnustatud tootjaorganisatsiooni või ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

21. aprillil 2023 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul kokku 4  miljonit eurot.

Novembrikuise taotlusvooru eelarveks on planeeritud 3  miljonit eurot.