OÜ Majanduspartner pakub projekti kirjutamise teenust

Projekti kirjutamise teenus

OÜ Majanduspartner pakub projekti kirjutamise teenust.

OÜ MAJANDUSPARTNER  koostab projektitaotlusi alljärgnevatele organisatsioonidel;

  • EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus),
  • KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus),
  • KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital),
  • AEF (Avatud Eesti Fond),
  • PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

TOETUSMEETME LEIDMINE JA ABIKÕLBULIKKUSE DIAGNOSTIKA

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame idee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

PROJEKTI KIRJUTAMINE

Projektitaotluse täitmine ja detailse projekti kirjutamine rahastaja nõuete kohaselt.

FINANTSPROGNOOSID

Koostame projekti prognoositava rahavoogude aruande , kasumiaruande ja bilansi.

LISADE KOOSTAMINE

Lisadokumentide koostamine, näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid.

VAHEARUANDED

Vahe- ja lõpparuanded rahastajale lähtudes kliendi kulu- ja lisadokumentidest.

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

OÜ MAJANDUSPARTNER aitab äriplaani koostamisel.

Äriplaan on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida äriidee toimivust teoreetiliselt enne selle praktilist teostamist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja rahastajate nõuetest. Äriplaani koostamisel lähtume olulisuse ja tervikliku kirjeldamise printsiibist!

Vahe- ja lõpparuanded rahastajale lähtudes kliendi kulu- ja lisadokumentidest.

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega oma valdkonna spetsialistid.

Esmane konsulteerimine toimub tavaliselt telefoni, meili või isikliku kohtumise teel, kus otsime ideele toetusi ja anname kliendile  teada, kas on projektile võimalik toetusi  taotleda.

Projekti kirjutamise täisteenus

OÜ Majanduspartneri moto on – KVALITEENTE TÖÖ, KIIRE TEENUS

PAKUTAVA TEENUSE ALL MÕISTAME;

  • projektitaotluse täitmist;
  • detailse projekti kirjelduse/äriplaani kirjutamist
  • finantsprognooside koostamist;
  • vajalike lisade koostamist/hankimist.

HELISTA JA KÜSI LISA

 

5067751

TOOMAS TÜRNPUU