EVEA PÖÖRDUMINE

Ettevõtjad vajavad energiakriisis tõhusamat toetusmudelit kui pelgalt võrgutasude alandamine

 

Nädalavahetusel saatis Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA oma liikmete nimel Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele pöördumise energiakriisi leevendamiseks ettevõtjatele. 

 

EVEA poolt jaanuari keskel läbiviidud kiirküsitlusest selgus, et keskmiselt on väike- ja keskmiste ettevõtete elektrikulude osakaal kogukulus kasvanud 2021.a  4ndas kvartalis 3kordselt võrreldes 2020.a näitajatega. Sellisel kulude kasvul on eriti laastav mõju sektoritele, kus ka enne hinnatõusu oli näiteks tootmisprotsessi iseärasuste tõttu elektrikulude osakaal kogukuludes kõrge. Need ettevõtted peavad kas oluliselt tõstma hindu või kui see pole turukonkurentsist tulenevalt võimalik, taluma prognoosimatult pikka kahjumiperioodi või tegevuse sootuks lõpetama.

 

Võrgutasu vähendamine nullini ei aita, kui elektriarve on tavapärasest 3 korda suurem. Võrgutasu osakaal elektriarve kogusummast on detsembrikuu arvetel olnud 5-6% ja sellisel soodustusel üksinda ei ole reaalset leevendavat mõju.

 

Kiireloomulise ja ajutise lahendusena näevad väikeettevõtjad järgmisi võimalusi:

  • Elektrienergiale hinnalae kehtestamine koos selle vastava kompenseerimisega elektrimüüjatele vähemalt perioodil jaanuar – märts 2022  – see oleks universaalne ja lihtsalt administreeritav meede.
  • Maagaasi ja LNG   hinnalae kehtestamine. 
  • Alternatiivselt – elektrikulude osaline otsehüvitamine energiamahukamatele väike- ja keskmistele ettevõtetele perioodil detsember 2021 – märts 2022. Selle meetme rakendamiseks on vajalik mõningane administreerimise  jõupingutus, kuid kindlasti on see kordades väiksem kui eratarbijatele juba käivitatud taotluste süsteem: elektriarvete üleslaadimine, ettevõtte kuluandmete kontroll e-maksuametist või  – mittekäibemaksukohuslaste puhul – kasumiaruande üleslaadimine.
  • Maksta kõrgemat hüvitisemäära valdkondadele, mille tegevus on tänaseni koroonapiirangute tõttu takistatud, sh kõigile meelelahutus- ja teenindusettevõtetele, mis on kannatanud seoses alates 2021. a novembrist kehtima hakanud lahtiolekuaja piirangutega ja immuniseerimistõendi kohustuslikkuse nõudega.
  • Anda korraldus Elektrilevile ja Eleringile tagada kiiremas korras liitumine jaotusvõrguga neile 1300le juba valmis ehitatud lokaalsele päikseelektrijaamale, mille kasutuselevõtt on ootel ning sõltub Elektrilevi ja Eleringi poolsest asjaajamisest.

Pöördumise täisteksti saate lugeda EVEA kodulehelt.

 

Täna kell 12:15 räägib Vikerraadio saates Uudis+ EVEA asepresident pr Marina Kaas lähemalt Vabariigi Valitsusele läkitatud pöördumistest.

 

 

Sinu EVEA