Kesk-Läänemere programm 2021-2027.a.

Eile avati Kesk-Läänemere programm 2021-2027 taotlejatele.

 

Kes on huvitatud oma projektitaotluse esitamisest programmi esimesse taotlusvooru, sellel on mõistlik külastada programmi veebilehte www.centralbaltic.eu, et tutvuda taotlejatele vajaliku infoga projekti koostamiseks.

 

Lisaks korraldab programmi sekretariaat taotlejatele seminarid, kus tutvustatakse lähemalt programmi võimalusi ning taotlemise tingimusi.

 

Seminarid toimuvad ajavahemikus 30. november – 3. detsember 2021 ja seminaridele on võimalik registreerida programmi veebilehe https://centralbaltic.eu/event/project-development-seminars/ kaudu kuni 25. novembrini.

 

Uue programmi esimesse vooru saab projekte esitada ajavahmikus 10. veebruar – 31 märts 2022 (kuni kell 12.00). Projektitaotlused tuleb esitada elektroonilise seiresüsteemi „Jems“ kaudu.

 

Edukaks toetuse taotlemiseks on vajalik läbida ka konsultatsioon oma projekti-idee sobivuse kontrollimiseks Kesk-Läänemere programmis. Selleks tuleb taotlejatel täita eelnevalt programmi veebilehel asuv „Project idea form“ ning esitada see programmi sekretariaadile. Pärast seda tuleb võtta vastavalt teemale ühendust konkreetse programmi  projektijuhiga (Project manager), kellega lepitakse kokku aeg konsultatsioonideks, mille jooksul projekti-idee läbi arutatakse ning saadakse tagasisidet projekti sobivuse kohta Kesk-Läänemere programmis.

Programmi projektijuhtide kontaktid leiate programmi veebilehelt.

 

Juhin tähelepanu, et kui taotlejatel on juba enam-vähem oma projekti-idee osas selgus, mida soovitakse projekti raames teha, siis tasub juba kohe, st võimalikult varakult, projektijuhtidega ühendust võtta, et teemat nendega arutada, sest hiljem ei ole neil aega enam põhjalikke konsultatsioone iga projekti kohta anda. Hiljemalt 2 nädalat enne taotluste esitamise tähtaega projektijuhid enam uusi projekti-ideid konsulteerimisele ei võta, vaid keskenduvad varem konsulteeritud projektide toetamisele taotluse ettevalmistamise protsessis.

 

Lisainfot uue Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 ja I taotlusvooru kohta leiate programmi veebilehelt www.centralbaltic.eu.

Lisaküsimuste korral aitab teid programmi kontaktpunkt Eestis, mis asub Riigi Tugiteenuste Keskuses. Kontaktpunkti kontaktid leiate siit veebilehelt https://centralbaltic.eu/contacts/#!