KIK taotlusvoor

Avasime 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru 11. jaanuaril. Taotlusi saab esitada kuni 1. märtsini 2021.

Taotlusvooru infopäeva ettekanded ja salvestused leiab siit.

Taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele, mille kohta leiab infot järgnevatelt linkidelt:

​NB! Toetuse taotlemine põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemiseks aktiivõppeprogrammides toimub eraldi vooruna 2021. aasta kevadel (eeldatavasti aprillis). Toimub ka eraldi infopäev!

Andmesüsteemi KIKAS saab taotlusi sisestama hakata 11. jaanuaril.

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, korteriühistud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.


Posted

in

by

Tags: