Doktorikraadiga teadlaste palkamise toetus

,

RIIK ANNAB TOETUST DOKTORIKRAADIGA TEADLASTE PALKAMISEKS

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktorikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Taotlejaid nõustavad Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

RTK toetusmeede annab Eesti ettevõtetele võimaluse saada juurde ekspertteadmisi, mis võimaldavad täiustada oma tooteid, protsesse või teenuseid. Toetusmeetme rakendamine aitab kaasa avaliku ja erasektori vahelisele liikuvusele, mis on oluline teadustöö tulemuste rakendamisel.

Avatud sektorivahelise mobiilsuse toetusest on kasu ettevõtetel, kellel on vaja kindla teadlase kompetentse pikema aja vältel. Suuremad teadus- ja arenduskoostöö projektid saavad peagi hoogu juurde ka rakendusuuringute programmi raames ning väiksemamahuliste teadus- ja arendustegevuste jaoks saab tuge EASi innovatsiooni- ja arendusosakutest.

Toetusmeetme maht on 1 820 000 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Esimene taotlusvoor on e-toetuse keskkonnas nii era- kui ka avaliku sektori asutustele avatud kuni 30. novembrini 2021 või kuni vabade vahendite ammendumiseni. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvoorust kuni 606 000 eurot.

Taotlejad võivad olla kõik eraõiguslikud juriidilised isikud, mis on kantud Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Avaliku sektori asutustena saavad toetust taotleda riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse kantud asutused.

Taotlemise kohta saab lugeda lähemalt RTK kodulehelt SIIT