Ida-Virumaa tööstusinvesteeringud

18 mai 2020

Riigi Tugiteenuste Keskus avab 20. mail taotlusvooru Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks. Toetusega soovitakse parandada piirkonna majandusaktiivsust ning aidata kaasa keskmisest kõrgema palgaga töökohtade loomisele töötlevas tööstuses. 

„Ida-Virumaa tööstussektor on suure arengupotentsiaaliga, kuid vajab selle realiseerumiseks riigilt tuge,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Eriolukorrast tõukuvalt muutsime toetuse andmise tingimused ettevõtetele paindlikumaks. Toetust võib kasutada näiteks tootmise alustamiseks või laiendamiseks, tootesortimendi mitmekesistamiseks ning sellega seonduvaks ehituseks või seadmete ostmiseks. Seega on fookuses just need ettevõtted, kellel on soov, plaan ja tahe areneda.“

Riigihalduse minister Jaak Aab / Foto: Eesti eesistumine Euroopa Liidu NõukogusRiigihalduse minister Jaak Aab / Foto: Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus„Varem on aidatud rahastada projekte, mis toetavad töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgatasemega töökohtade loomist,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna ettevõtlus- ja külastuskeskkonna talituse juhataja Lauri Alver. „Nüüd saavad toetust taotleda ka tööstusvaldkonnad, mis loovad projektiga seotud tegevusala keskmisest kõrgema palgatasemega töökohti. See annab võrdsemad võimalused ettevõtjatele, mis tegutsevad tegevusaladel, kus palgatase jääb tunduvalt alla töötleva tööstuse keskmisele, näiteks rõivatööstuses.“

Tulles vastu piirkonna ettevõtjate vajadustele ja soovidele muudeti toetuse andmise tingimused ka väiksemate ettevõtjate jaoks sobilikumaks. „Minu poolt äsja allkirjastatud määrusega langetati minimaalset toetussummat varasemalt 150 000 eurolt 90 000 eurole, tõsteti toetusmäära 25 protsendilt keskmise suurusega ettevõtjatel 35 ja väikeettevõtjatel 45 protsendile ning võimaldati jääkväärtusteta kapitalirendi kasutamist,“ tõi riigihalduse minister mõned näited uutest tingimustest. 

Toetust antakse vahemikus 90 000 eurot kuni 990 000 eurot projekti kohta sõltuvalt loodavate töökohtade arvust. Iga toetatav projekt peab looma piirkonda vähemalt kolm uut töökohta. 

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus on toetanud Ida-Virumaa töötleva tööstuse  äriühinguid ka varem – kokku ligikaudu 3,8 miljoni euro ulatuses, mille toel luuakse ligi 150 uut töökohta. Sel korral asendab siseriiklikku rahastusallikat Euroopa Regionaalarengu Fond ning toetuse andmise tingimusi muudeti ettevõtjatele paindlikumaks. Ühtlasi peatab Riigi Tugiteenuste Keskus taotluste vastuvõtu siseriiklikusse taotlusvooru. 

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud äriühingud, kelle taotletav projekt kuulub töötleva tööstuse valdkonda. 

Ettevõtjaid on võimalik toetada kokku 6,2 miljoni euro ulatuses. Taotleda saab alates 20. maist kuni vabade vahendite lõppemiseni. Kõik toetust saanud projektid tuleb lõpetada enne 31. augustit 2023. Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda toetusmeetme kodulehelt.