EAS UUENENUD TINGIMUSED

EAS-i arendusosaku toetussumma uued tingimused

Prognoositavalt alates 7. aprillist tõuseb arendusosaku toetussumma 35 000-le eurole ning atraktiivsemaks muutuvad ka toetuse tingimused. Toetuse andmise eesmärgiks on väikse ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuse ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu.

Kui palju ja milleks?

Uus toetussumma on 35 000 eurot, toetuse määr moodustab 70% projekti kuludest. Toetatavad tegevused on:

1) prototüübi valmistamine;

2) tootekatsetuste ja tööstusliku eskperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbimine;

3) akrediteerimise, metroloogia, standardimise, vastavushindamise ja sertifitseerimise teenus;

4) tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine;

5) toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine;

6) patendi, kasuliku mudeli või tööstudisainilahenduse alane õiguskaitsealane nõustamine, uuring ja registreerimine.

Teenuse osutajateks saavad olla teadus- ja arendusasutused, insenertehniliste teenuste osutajad, uuendusena infotehnoloogiaalase teenuse osutajad

(EMTAK 6201 – Programmeerimine), biotehnoloogialane teadus- ja arendusteenuse osutajad (EMTAK 7211),

teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas osutajad

(EMTAK  7219).

Seda kõike koos nõudega, et teenuseosutajal on olemas meeskond tööde teostamiseks ja mille antud tegevusalaalane müügitulu eelmisel majandusaastal oli suurem kui 50 000 eurot.

IT teenuste osa ei toetata näiteks veebipoe ja kodulehe loomist.

Kes saab taotleda?

Toetus saavad taotleda väiksed ja keskmised ettevõtted. Esmakordselt saavad taotleda ka alkoholitootjad. Siiski on taotlemisel ka välistatud tegevusvaldkondi: näiteks põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, kinnisvaraalane tegevus, hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, finants- ja kindlustustegevus jne.

Minimaalne projekti pikkus on 4 kuud, maksimaalne 18 kuud. Uuenenud kujul saab toetust taotleda kaks korda. Kahest projektist ühel peab vähemalt ühel olema teenuseosutaja välisriigist.

Mainime ka ära, et suuruneb ka innovatsiooniosaku toetussumma – 6000-le eurole.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Toomas Türnpuu

506775

juhtimiskonsultant