INNOVE AVATUD TAOTLUSVOORUD

Projekt saab alguse heast ideest. Taotlejal on vaja esmalt läbi mõelda, mida ta teha tahab, mis põhjusel, kellele tegevus on kavas suunata, kuidas projekti ellu viia ning milliste tulemusteni projekti lõpuks soovitakse jõuda.

Enne taotluse esitamist tuleks veenduda kavandatavate tegevuste ja kulude ning enda kui taotleja abikõlblikkuses. Abikõlblikkus tähendab vastust küsimustele, kas taotleja, kui juriidiline isik, saab vastavast meetmest toetust taotleda ja kas plaanitud tegevusi ning kulusid saab sellest meetmest rahastada. Abikõlblikkuse kohta saab kõige täpsema info meetme määrusest, millega on paika pandud täpsemad taotlemistingimused. Määruse ja lisainfo taotlemise kohta leiad Innove kodulehelt iga avatud taotlusvooru alajaotusest.

Avatud taotlusvoorud:

KÜSI LISA 50 67 751