Majanduspartner

 

 

OÜ Majanduspartner moto on “Usaldusväärsus ja kvaliteet”

OÜ MAJANDUSPARTNER on projektijuhtimisfirma , kes on Teile abiks struktuurifondide projektitaotluste kirjutamisel, projektijuhtimisel ja hilisema aruandluse koostamisel. Kirjutame kvaliteetse äriplaani ja täidame projektitaotlused.

Majanduspartner pakun töökeskkonnaspetsialisti täisteenust. Täpsemalt saad lugeda Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Aitame Teil hinnata projektiidee sobivust ja leida sobivad finantseerimisallikad ja ette valmistada projektitaotluse

Projektide kirjutamine

Kui Teil on sisukas ja toetuskõlbulik projektiidee, sõlmime lepingu projekti koostamiseks ja hilisemaks esitamiseks konkreetsele potentsiaalsele rahastajale.

OÜ MAJANDUSPARTNER koostab projektitaotlusi sellistele asutustele nagu EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus), KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), AEF (Avatud Eesti Fond), PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), struktuurifondid

Uuri siit!

Projektide kirjutamine

TOETUSMEETME LEIDMINE JA ABIKÕLBULIKKUSE DIAGNOSTIKA

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame idee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

PROJEKTI KIRJUTAMINE

Projektitaotluse täitmine ja detailse projekti kirjutamine rahastaja nõuete kohaselt.

FINANTSPROGNOOSID

Koostame projekti prognoositava rahavoogude aruande , kasumiaruande ja bilansi.

LISADE KOOSTAMINE

Lisadokumentide koostamine, näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid.

ARUANDLUS

Vahe- ja lõpparuanded rahastajale lähtudes kliendi kulu- ja lisadokumentidest.

 

Äriplaani koostamine OÜ MAJANDUSPARTNER aitab äriplaani koostamisel. Äriplaan on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida äriidee toimivust teoreetiliselt enne selle praktilist teostamist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja rahastajate nõuetest. Äriplaani koostamisel lähtume olulisuse ja tervikliku kirjeldamise printsiibist! Vaata siit!

Äriplaani koostamine

KOKKUVÕTE

Esitatakse kokkuvõtlikult äriplaani sisu.

ÜLDANDMED

Üldine informatsioon ettevõtte kohta.

ETTEVÕTTE KIRJELDUS

Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid.

KESKKONNA KIRJELDUS

Ettevõtluskeskkonna analüüs, sealhulgas õigusaktid, arengusuunad, ressursid jm.

TOOTED JA TEENUSED

Informatsioon toodete, teenuste ja teenindusprotsessi kohta.

TURG

Ülevaade, mis on toote või teenuse konkurentsieelis kliente ja turgu arvestades.

TEGEVUSPLAAN

Konkreetsed eesmärgid ajaperioodide lõikes.

RISKIANALÜÜS

Võimalike riskide ja investeeringu tasuvuse hindamine.

FINANTSPROGNOOSID

Ennustatakse rahakäivet, kasumit ja bilanssi.

Ettevõtte tellimuskoolitused

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub laia valikut firmasiseseid tellimuskoolitusi, mis koostatakse “rätsepatöö” meetodil ja kus koolituse ajakava, teemad ja kursuse ülesehitus lepitakse kokku koolituse tellijaga. Vaata siit!

Tellimuskoolitused

FINANTSKOOLITUSED

Pakume laias valikus koolitusi finantsjuhtimise, kulude juhtimise ja controllingu valdkonnast. Tutvu siin!

JUHTIMISKOOLITUSED

Pakume laias valikus juhtimise valdkonna koolitusi. Tutvu siin!

PERSONALIJUHTIMINE

Pakume laias valikus personalijuhtimise valdkonna koolitusi. Tutvu siin!

MARKOMAJANDUS

Pakume laias valikus makromajanduse valdkonna koolitusi. Tutvu siin!

KÕNEKUNTSIKOOL

Kuninga kõnekunstiteater. Vaata siin!