Kohaliku omaalgatuse sügisvoor

AVATI KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI SÜGISVOOR

Rahandusministeerium teatab, et tänasest (31.08) on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

„Soovime programmi abil tugevdada kogukonna identiteeti ning panustada kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Samuti pakkuda neile vajalikke teenuseid ning toetada kogukonna tegevust soodustavate avalike objektide rajamist ning arendamist,” ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Häid näiteid on palju. Olgu selleks Kalamaja kogukonda ja asumit tutvustava raamatu väljaandmine, Arvamusfestivali arutelude korraldamine või siis mahla valmistamise teenuse kättesaadavaks tegemine Taagepera piirkonna inimestele Valgamaal. Kogukondade tegevus ja hääl on tähtis ning see on eeskujuks kõigile.”

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi nende liikmetest rohkem kui pool olla moodustatud äriühingutest. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2018 kell 16:30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile:

Harju maakond   MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
Hiiu maakond SA Hiiumaa Arenduskeskus
Ida-Viru maakond MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva maakond SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Järva maakond MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
Lääne maakond SA Läänemaa
Lääne-Viru maakond MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Põlva maakond MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Pärnu maakond MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Rapla maakond MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
Saare maakond  Saaremaa vald
Tartu maakond MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
Valga maakond MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
Viljandi maakond MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võru maakond SA Võrumaa Arenduskeskus