Üleujutusriskide vähendamise taotlusvoor

Algab taotluste vastuvõtt üleujutustega üleujutusohu riskide maandamiseks

Keskkonnainvesteeringute keskus Narva mnt 7a Tallinn

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru projektidele, mis aitavad maandada üleujutusohu riske. Taotluste vastuvõtt algab 3. septembril 2018.

Taotlusvoorust toetatakse uurimuslikke ja muid ettevalmistavaid tegevusi, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks. Samuti jagatakse toetust eelprojekti koostamiseks ja ehituslikuks projekteerimiseks. Täpsemalt leiab toetavate tegevuste kohta infot KIKi kodulehelt. 2019. aastal avanevast taotlusvoorust saab toetust küsida ka ehitustegevuseks.

Toetust antakse perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadava tulu riigi eelarvestrateegias määratud meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.