INNOVE UUED MEETMED

 

Hea EL struktuuritoetuste huviline

Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Innove on avanud taotlusvooru kutseõppeasutustele, rakenduskõrgkoolidele ja ülikoolidele “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel”.

Mille jaoks saab toetust taotleda?
Toetatavad tegevused on: kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine; õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine; uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine; õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures; praktikute kaasamine õppetöösse.

Kellele on tegevused suunatud?
Projektide tegevused peavad olema suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele õppeasutuste töötajatele, kes on seotud õppurite praktikaga.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Taotlejateks võivad olla kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid.

 

Kui palju saab toetust taotleda?

Taotlusvooru eelarve on kokku 1 700 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Maksimaalne toetuse summa ühe õppeasutuse kohta on 75 000 eurot, juhul kui taotleja kaasab ka partnerid on maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta 100 000 eurot.

 

Millal tuleb taotlus esitada?
Taotlusi saab struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee esitada kuni 17. oktoobrini 2018 kl 17.

 

Kust saab lisainfot?

Infopäevad huvilistele toimuvad 7. septembril Tartus ja 13. septembril Tallinnas. Täpsem info taotlusvooru kohta ning infopäevadele registreerumine Innove kodulehel.

Mari Annus

kommunikatsiooni peaspetsialist

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

527 6159 / 735 0534

mari.annus@innove.ee

www.innove.ee