Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine