INNOVE UUDISKIRI

Hea EL struktuuritoetuste huviline

 

Alates 11. aprillist saavad omavalitsused Innovest toetust taotleda sotsiaalteenuste arendamiseks.

Mida toetatakse?
Taotlusvoorust rahastatakse lähedaste hooldajate, eakate ning erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste tööle saamist või seal jätkamist toetavate sotsiaalteenuste arendamist. Toetust võib saada koduhooldusteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiu- või intervallhooldusteenuse arendamiseks ja osutamiseks.

Kes saavad taotleda?
Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud.

Kui palju saab toetust?
Toetust saab taotleda 50 000 kuni 500 000 eurot projekti kohta. Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest, vähemalt 25 % tuleb omavalitsusel panustada omaosalust. Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Mis ajaks tuleb taotlus esitada?

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2018 kl 17.00.

Kust saab lisainfot?
Innove korraldab taotlemist tutvustavad infopäevad 26. aprillil Tallinnas ja 3. mail Tartus.
Täpsem teave ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.

 

 


Posted

in

,

by

Tags: