EAS uudis

EASi juht: Eesti väljakutse on kohaneda sadade miljonite võrra väiksema eurorahaga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kohtus eile Riigikogu Keskerakonna fraktsiooniga, et tutvustada EASi tegevust Eesti majandusarengu hoogustamisel ning arutada selle üle, millistesse valdkondadesse peaks riik panustama pärast Euroopa Liidu toetuste märkimisväärset vähenemist. „Poliitikud peavad juba täna mõtlema, kuidas toetab riik Eesti majanduse arengut pärast 2020. aastat. Näiteks sel aastal on EASile riigi poolt pandud eesmärkide täitmiseks 200 miljonit, millest Eesti riigieelarvelised vahendid moodustavad vaid 15 miljonit eurot,“ ütles EASi juhatuse esimees Alo Ivask.

Ivask märkis, et EAS toetab Eesti ambitsioonikamaid ettevõtteid, kelle ekspordimaht oli 2016. aastal 4,5 miljardit eurot. „Meie klientide kolmanda kvartali käive kasvas 62 miljonit eurot,” sõnas Ivask. Ta lisas, et EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on toonud investeeringutena riiki 322 miljonit eurot ning loonud viimase kolme aasta jooksul 2884 uut töökohta. Eesti kogutulu turismiteenuste ekspordist oli 2016. aastal 1,71 miljardit eurot, mis on 2,7% rohkem kui 2015. aastal.

„Mõistlik on juba praegu hakata pidama arutelusid, millistele valdkondadele peab riik vajalikuks eraldada vahendeid 2021. aastal algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil. Näiteks täna on praktiliselt kogu ettevõtluse ja ekspordi toetamine rahastatud Euroopa Liidu vahenditest,“ lisas Ivask.

„EAS on oma tegevusega andnud olulise panuse Eesti majanduse arengusse ning ekspordimahu, välisinvesteeringute ja turismi näitajate hoidmine ja kasvatamine on meie selge prioriteet nüüd ja edaspidi,” sõnas Ivask.

Ivask märkis, et EAS pole ainult toetuste jagamise sihtasutus, mis ei tähenda, et erinevate meetmete kaudu ettevõtluse või regionaalarengu toetamine ei ole vajalik. „See on väga oluline, kuid EASi tegevusvaldkond on palju laiem. Me vastutame selle eest, et Eesti oleks atraktiivne sihtkoht turistidele, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad ning Eestisse tuleksid välisinvesteeringud, mis loovad meie inimestele töökohti,“ märkis Ivask.

EASi eesmärk on Eesti majandust puudutavaid arutelusid hoogustada, et riigi eesmärgid toetaks läbi sihtasutuse tegevuse ja eelarve suurimal võimalikul moel meie ettevõtlust ja regionaalarengut. Ivaski sõnul plaanib sihtasutuse juhatus kohtuda ka teiste parlamendis esindatud erakondade, valitsuse liikmete, ministeeriumite ja partnerorganisatsioonide esindajatega. Eelmisel kuul esitles EASi juhatus sihtasutuse senist tegevust ja tulemusi ka Riigikogu majanduskomisjonile.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu nelja peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turistide arvu kasvatamine, välisinvesteeringute Eestisse toomine ning Eesti regionaalsele arengule kaasa aitamine erinevate toetuste kaudu.

Lisainfo:

Mariann Sudakov
EASi pressiesindaja
521 6821
mariann.sudakov@eas.ee
www.eas.ee Loe edasi