Uuring tõi välja ettevõtjate ja investorite koostööd takistavad tegurid